Устав Федерация шахмат Молдовы

  
 

STATUTUL FEDERAŢIEI DE ȘAH A REPUBLICII MOLDOVA

Statutul