Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri a Federației de Șah | 2021

Adunarea Generala

Federația de Șah a Republicii Moldova Vă informează că în data de 4 decembrie 2021 la orele 12.00 va fi convocată Adunarea Generală de Dare de Seamă şi Alegeri a Federației de Șah.

Proiectul Ordinii de zi

a Adunării Generale de Dare de Seamă şi Alegeri a Federaţiei de Șah care va avea loc în data de 4 decembrie 2021. Începutul Adunării – orele 12.00.

1. Darea de seamă a activităţii Federației în anii 2016 – 2021;

Raportor – Preşedintele Federaţiei dl Igor Dodon;

2. Raportul Comisiei de Cenzori. Raportor: dl Alexei Lungu;

3. Dezbateri şi adoptarea deciziilor pe marginea rapoartelor;

4. Aprobarea proiectului noului Statut al Federaţiei de Șah

5. Alegerea Preşedintelui Federaţiei;

6. Alegerea vicepreşedinților Federaţiei şi a membrilor Prezidiului Federaţiei;

7. Alegerea Comisiei de Cenzori.

Secretariatul Federației de Șah solicită Asociațiilor și Cluburilor afiliate ca până la data de 18 noiembrie 2021 să expedieze la adresa electronică sahmoldova@mail.ru lista cu numele delegaţilor la Adunarea Generală și să propună candidturi pentru organele de conducere a Federației: Președintele Federației, vice-președinții Federației și membrii Prezidiului Federaţiei.

Related posts

Leave a Comment