Noi vom ajunge la reanimarea şahului prin popularizarea luiК возрождению шахмат мы придем через их популяризацию

CHIŞINĂU, 18 feb – Novosti-Moldova. La reanimarea interesului din trecut faţă de şah ca probă sportivă noi vom ajunge prin popularizarea lui, a declarat sîmbătă la conferinţa de presă de la AŞ Novosti-Moldova multiplul campion mondial la şah Anatolii Karpov.

Marele maestru a sosit la Chişinău la invitaţia Federaţiei de Şah din Moldova, ca să susţină ediţia a cincisprezecea a Festivalului internaţional de şah „Veaceslav Cebanenco”. Karpov va susţine de asemenea în această zi partide de şah simultan cu participanţii la festival.

„Şahul în Moldova se dezvoltă în ultimul timp suficient de intensiv, sporeşte interesul faţă de acest joc, această probă sportivă. Şi mie mi-i plăcut să vin din nou la Chişinău şi să particip la un eveniment atît de important”, – a menţionat Karpov.

El a menţionat că meritele lui Veaceslav Cebanenco în dezvoltarea şahului sunt inestimabile.

„Anume cu ajutorul uneia din elaborările lui Cebanenco Tigran Petrosean a reuşit să-şi organizeze jocul împotriva lui Robert Fisher astfel, că acesta de-abia a reuşit să aducă partida la egalitate”, – a amintit Karpov.

Referindu-se la statutul sportiv al şahului, marele maestru a menţionat că „discuţiile despre faptul, dacă şahul este o probă sportivă sau nu, demult au trecut pe planul doi”.

„În 1988 şahul a fost recunoscut probă sportivă olimpică, dar, spre regret, pînă în prezent n-a fost inclus în programul permanent al Jocurilor Olimpice. Trebuie să recunoaştem meritele fostului şef al Comitetului Internaţional Olimpic Juan Antonio Samaranch, care, deşi nu juca şah, făcea totul pentru promovarea lui”, – a specificat Karpov.

Marele maestru moldovean Viorel Bologan, care a participat la conferinţa de presă, le-a relatat jurnaliştilor despre primul său joc cu Karpov.

„Eu aveam atunci 13 ani. În anul 1985 domnul Karpov susţinea la Palatul Feroviarilor din Chişinău partide de joc simultan şi eu am reuşit să ajung acolo şi chiar să iau loc la tabla de şah, ca să am onoarea să joc cu Maestrul”, – a spus Bologan.

Preşedintele Federaţiei de Şah din Moldova Igor Dodon a menţionat că „la actualul festival vor participa circa 70 de persoane, inclusiv sportivi din străinătate şi chiar campioni ai lumii”.

„Noi întotdeauna invităm la manifestările de şah de la Chişinău şi reprezentanţi din stînga Nistrului. Şahul are menirea să unească oamenii”, – a specificat Dodon.

sursa: newsmoldova.ruКИШИНЕВ, 18 фев – Новости-Молдова. К возрождению былого интереса к шахматам, как вида спорта, мы придем через их популяризацию, заявил в субботу в ходе пресс-конференции в ИА Новости-Молдова многократный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов.

Гроссмейстер приехал в Кишинев по приглашению Федерации шахмат РМ, чтобы поддержать проходящий в эти дни Пятнадцатый международный фестиваль шахмат имени всемирно известного молдавского шахматиста Вячеслава Чебаненко. Карпов также проведет в этот день одновременный сеанс игры с участниками фестиваля.

«Шахматы в Молдове развиваются в последнее время довольно интенсивно, интерес к этой игре, к этому виду спорта растет. И мне приятно снова приехать в Кишинев и принимать участие в столь значимом мероприятии», – отметил Карпов.

Он отметил, что заслуги Вячеслава Чебаненко в развитии шахмат неоценимы.

«Именно при помощи одной из разработок Чебаненко Тигран Петросян смог построить свою игру против Роберта Фишера так, что тому едва удалось свести всю партию к ничьей», – напомнил Карпов.

Говоря о спортивном статусе шахмат, гроссмейстер отметил, что «споры о том, являются ли шахматы одним из видов спорта или нет, уже давно отошли на второй план».

«В 1988 году шахматы были признаны олимпийским видом спорта, однако, к сожалению, до сих пор не вошли в постоянную программу Олимпийских игр. Стоит отдать должное бывшему главе Международного олимпийского комитета Хуану Антонио Самаранчу, который, хотя и не играл в шахматы, но делал все возможное для их продвижения», – подчеркнул Карпов.

Принявший участие в пресс-конференции молдавский гроссмейстер Виорел Бологан рассказал журналистам о своей первой игре с Карповым.

«Мне было тогда 13 лет. В 1985 году Анатолий Евгеньевич давал в кишиневском Дворце железнодорожников сеанс одновременной игры, и мне удалось попасть на него и даже сесть за шахматную доску, чтобы удостоиться чести сыграть с Мастером», – сказал Бологан.

Председатель Федерации шахмат Молдовы Игорь Додон отметил, что «в нынешнем фестивале примут участие около 70 человек, в том числе и иностранные спортсмены и даже чемпионы мира».

«Мы всегда приглашаем на проходящие в Кишиневе шахматные мероприятия и представителей с левого берега Днестра. Шахматы призваны объединять людей», – подчеркнул Додон.

источник: newsmoldova.ru

Related posts

Leave a Comment