*** Aviz * Important * Concurs ****** Объявление * конкурс ***

AVIZ

La ultima ședință a Federației de Șah din 5 noiembrie a.c. au fost luate următoarele hotărîri:

  1. Conferinţa ordinară se va desfăşura pe data de 1 decembrie curent la ora 12-00 în incinta Clubului Republican de Șah și Joc de Dame cu următoarea ordine de zi:
  • Aprobarea Statutului nou;
  • Alegerea a doi membri ai Prezidiului Federației;
  • Diverse.

2.  Secretarul general al Federaţiei va fi ales de către Prezidiu, la prima lui şedinţă de după Conferinţă, în baza concursului, anunţat anterior.

Candidatul la funcţia de secretar general urmează să corespundă următoarelor condiţii:

să fie cetăţean al Republicii Moldova;

  • să cunoască limba de stat şi limba engleză
  • să dispună de studii superioare
  • experienţă în activitatea organizatorică
  • cunoaşterea tehnicii lucrărilor de secretariat
  • să prezinte un plan de activitate în funcţia respectivă
  • să prezinte cazierul judiciar.

       Cereri privind participarea la concurs se vor depune la Secretariatul Federaţiei.

Data-limită de depunere a cererilor este 15 noiembrie 2012!!!

Secretariat

                                                        

Related posts

Leave a Comment