Campionatul Republicii Moldova 2017 la şah rapid, tineret în grupele de vîrstă pînă la 16, 18, 20 aniCampionatul Republicii Moldova 2017 la şah rapid, tineret în grupele de vîrstă pînă la 16, 18, 20 ani

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

B16, B18, B20

F16, F18, F20

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

REGULAMENTUL

Campionatului Republicii Moldova 2017  la şah rapid,

   tineret în grupele de vîrstă pînă la  16, 18, 20 ani

 

      I. Perioada  şi locul desfăşurării competiţiilor

      Campionatul se va desfăşura în incinta Clubului de şah și joc de dame (str. Șciusev,111, or. Chişinău)  în perioada 11.03 – 12.03.2017.

     Ofertele de participare  cu indicarea listei sportivilor, anului nașterii, categoriei sportive,  se expediază  pînă la 9 martie 2017 la adresa electronica: ofertesah@mail.ru .

Adunarea tehnică a antrenorilor şi tragerea la sorţi vor avea loc în Clubul de şah și joc de dame la 11.03.2017 la orele 13.00.  Antrenorii echipelor prezintă  ofertele și legitimațiile sportivilor pînă la orele 13.00. Prima runda – 11.03.2017, orele 14.00.

     II. Condiţiile de participare

Din partea fiecărui raion sunt admişi campionii și campioanele raioanelor și premianții campionatelor municipale la categoria respectivă de vîrstă, care posedă categoria întîia la șah:

15-16 ani (a.n. 2001 și mai mici), 17-18 ani (a.n. 1999-2000), 19-20 ani (a.n. 1997-1998).  La competiţie vor fi admişi doar şahişti legitimaţi la asociațiile sportive afiliate la Federaţia de Șah a R. Moldova și care au plătit viza anuală pentru anul 2017.

        Competiţiile se vor desfăşura în conformitate cu Regulile FIDE, conform sistemului determinat de colegiul de arbitri în dependenţă de numărul de participanţi. Fiecărui jucător i se vor acorda cîte 15 min. la partida + 10 sec pentru fiecare mutare.

      III. Determinarea învingătorilor

Învingătorii competiţiilor  se determină după numărul de puncte acumulate. În cazul egalităţii numărului de puncte acumulate de doi sau mai mulţi sportivi se aplică coeficienţii: Bucholtz trunchiat ( – 1) , Bergher, progresiv.

 IV. Condiţiile administrativ-financiare

Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor, arbitrare şi premierea învingătorilor, le suportă Federația de Șah a Republicii Moldova.

Cheltuielile, legate de delegarea participanţilor (masă, cazare, drum etc.), le suportă organizaţiile care deleghează sportivii.

      V. Condiţii de premiere

Primii trei învingători din fiecare categorie  de vârstă  sânt decoraţi cu diplome şi medalii de gradul respectiv cât şi cu premii băneşti în valoarea următoare: premiile I – câte 500 de lei, premiile II – câte 300 de lei şi premiile  III – câte 200 lei.

Invitatie

Regulament

Related posts

Leave a Comment