CONCURS DE DEZLEGĂRI A PROBLEMELOR DE ȘAH 2016CONCURS DE DEZLEGĂRI A PROBLEMELOR DE ȘAH 2016

    Concursul de dezlegări a problemelor de șah este destinat popularizării și dezvoltării șahului în Republica Moldova. Sunt invitați spre participare amatorii șahului. Concursul se va desfășura în conformitate cu regulamentul FIDE.

Locul desfăşurării – Clubul Republican de Şah şi Joc  de Dame   ( Str. Şciusev, 111, Chişinău. Telefon: 022 23 76 72).  Termenii de desfăşurare: 05 iunie 2016.

Înregistrarea participanţilor în data de  05 iunie 2016. până la orele 14.30  cu carnetele de legitimare vizate pe anul 2016.  Începutul competiţiilor –  ora 15.00

Concursul este alcătuit dintr-o probă cu timp de gândire 2 ore. În timpul de gândire se propun în total 6 poziții –  câte una: mat în 2 mutări, mat în 3 mutări, mat în N (N ≤6) mutări, un studiu (N ≤12), mat ajutor în N (N ≤5) mutări, mat invers în N (N ≤4) mutări.

Organizarea concursului: pentru fiecare competitor se garantează condiții egale de participare: tabla de șah cu piese, locul pentru soluționare. Se permite utilizarea seturilor de șah adăugătoare. Sunt strict interzise discuții în timpul desfășurării concursului. În caz dacă regulamentul se încalcă, competitorul se descalifică din concurs. Este interzisă utilizarea și păstrarea pe mese a telefoanelor mobile. Orice semnal acustic dat de telefonul mobil sau de alt dispozitiv electronic se sancționează cu descalificarea din concurs a posesorului.

Prezentarea soluțiilor: Soluțiile problemelor se prezintă pe fișă specială cu numele și prenumele indicat. Soluția problemei se consideră corectă, dacă ea coincide cu soluția originală de pe fișa de control. Pentru mat direct în 2 mutări este suficient de indicat prima mutare ale albelor. Pentru celelalte probleme se cere indicarea soluției complete, excluzând ultima mutare (cu albul și negrul).

Calcularea punctajului: fiecare problemă rezolvată complet se evaluează cu 5 puncte. Pentru indicarea soluției parțial corecte se numără punctele conform fișei de control. Învingător al turneului se consideră competitorul cu punctaj maxim acumulat.  La egalitate de puncte între doi sau mai mulți concurenți, cel mai bine clasat este acela care a predat mai repede lucrarea. Calcularea punctelor se face conform baremului prestabilit de pe fișa de control.

Premiere: Învingătorii concursului se decernează cu diplome și premii bănești. Sunt prevăzute următoarele premii:

Locul I – 500lei

Locul II – 300 lei

Locul III  – 200 lei

Locul I juniori (până la 16 ani) – 100 lei

Related posts

Leave a Comment