„Cupa deschisă a or.Comrat” la șah rapid și bliț 2018

REGULAMENTUL

desfășurării turneului republican „Cupa deschisă a or.Comrat”

la șah rapid și bliț

  1. SCOPURI ȘI SARCINE

Competițiile se desfășoară în scopul propagării șahului în Republica Moldova și Gagauzia, cît și pentru întărirea relațiilor de prietenie între șahiștii ai republicii.

  1. LOCUL ȘI TERMENUL DESFĂȘURĂRII

Competițiile se desfășoară în perioada 21-23 septembrie 2018 în incinta Primăriei or. Comrat (etajul 4).

Ceremonia de deschidere va avea loc la 21 septembrie la ora 15.30.

Festivitatea de premiere va avea loc la 23 septembrie la ora 14.30.

  1. PARTICIPANȚII ȘISISTEMUL DE DESFĂȘURARE

În cadrul Festivalului republican „Prietenia popoarelor” se vor desfășura 2 turnee la șah rapid: А și B și un turneu C – bliț.

La turneul „А” participă jucătorii mai mari de 12 ani. La turneul „B” (juniori sub 12 ani) pot participa șahiștii, născuți în 2006 și mai tineri.

Organizatorul își rezervă dreptul de a determina în mod sinestătător sistemul de desfășurare a competițiilor și de a distribui fondul de premiere, reeșind din numărul participanților la fiecare turneu.

Tragerea la sorți în fiecare turneu va fi efectuată cu ajutorul unui program specializat.

Toate turnee se vor desfăura după sistemul Elvețian în 7 sau 9 runde în dependență de numărul participantilor. În tunreul la blit se vor juca 11 runde.

Competuițiile la șah rapid se vor desfășura în perioada de 22-23 septembrie, începînd cu ora 10.00.

Timp de gîndire – 30 de minute fiecărui jucător pentru toata partidă.

Turneu la bliț se va desfășura la data de 21 septembrie, începînd cu ora 16.00.

Timp de gîndire – 5 minute fiecărui jucător pentru toata partidă.

  1. DETERMINAREA   ÎNVINGĂTORILOR

Învingătorii la toate turnee se determină după numărul maxim de puncte acumulate. În caz de egalitate a punctelor, prioritatea se dă următorilor coeficienți:

1. Buholț

2. Sonneborn-Bergher

3. Scor progresiv

  1. PRIME:

Fondul total de premiere a competițiilor: 24900 lei

     Turneul A (sah rapid)

locul I         general              1 pers x 3000 lei = 3000,00 lei + Cupa + medalie

locul II       general              1 pers x 2500 lei = 2500,00 lei + medalie

locul III      general              1 pers x 2000 lei = 2000,00 lei + medalie

locul IV      general            1 pers x 1500 lei = 1500,00 lei

locul V       general             1 pers x 1000 lei = 1000,00 lei

locul VI      general              1 pers x 700 lei = 700,00 lei

locul VII    general              1 pers x 500 lei = 500,00 lei

locul VIII   general             1 pers x 400 lei = 400,00 lei

locul IX      general              1 pers x 300 lei = 300,00 lei

locul X       general              1 pers x 200 lei = 200,00 lei

locul I        feminin            1 pers x 500 lei = 500,00 lei + Cupa + medalie

locul II      feminin             1 pers x 300 lei = 300,00 lei + medalie

locul III     feminin             1 pers x 200 lei = 200,00 lei + medalie

locul I        veterani            1 pers x 500 lei = 500,00 lei + Cupa + medalie

locul II      veterani 1 pers x 300 lei = 300,00 lei + medalie

locul III     veterani            1 pers x 200 lei = 200,00 lei + medalie

Turneul B (sah rapid)

locul I         juniori 12 ani   2 pers x 500 lei = 1000,00 lei + Cupa + medalie

locul II       juniori 12 ani   2 pers x 400 lei = 800,00 lei + medalie

locul III      juniori 12 ani   2 pers x 300 lei = 600,00 lei + medalie

locul IV      juniori 12 ani   2 pers x 200 lei = 400,00 lei

locul V       juniori 12 ani   2 pers x 100 lei = 200,00 lei

Turneul BLITZ:

locul I         general              1 pers x 2000 lei = 2000,00 lei + Cupa + medalie

locul II       general              1 pers x 1500 lei = 1500,00 lei + medalie

locul III      general              1 pers x 1200 lei = 1200,00 lei + medalie

locul IV      general            1 pers x 900 lei = 900,00 lei

locul V       general             1 pers x 700 lei = 700,00 lei

locul VI      general              1 pers x 500 lei = 500,00 lei

locul VII    general              1 pers x 400 lei = 400,00 lei

locul VIII   general             1 pers x 300 lei = 300,00 lei

locul IX      general              1 pers x 200 lei = 200,00 lei

locul X       general              1 pers x 100 lei = 100,00 lei

      6.   CHELTUIELI

Cheltuielile de desfășurare și organizare a competițiilor vor fi acoperite din fondurile proiectului „două maluri – un popor”, finanțat de UE și implementat de PNUD în Moldova.

Restul cheltuielilor (cazare și transport) – din contul participanților sau sponsorilor.

Prețul la cazare (hotel) constituie 70 lei/persoana/zi.

Jucătorii sunt rugați să aducă cu sine un set de șah și ceas în stare bună de funcționare.

7.    CERERILE DE CONCURS ȘI CONTACTE

Cererile de concurs se acceptă pînă la data de 21 septembrie la adresa electronică  s_bargan@inbox.ru

Cererea de concurs trebuie să conține următoarele informații: numele, prenumele jucătorului, anul nașterii, localitatea, categoria sportivă, numele, prenumele antrenorului.

Înscrierea la turnee se va face la data de 21 septembrie pînă la ora 15-30!!!

Telefonul de contact: (+373) 69403738   Bargan Sergiu – director turneului

Secretarul general FȘRM                                                                  Coadă  Valeriu

Related posts

Leave a Comment