„Cupa deschisă a or.Tiraspol” la șah rapid și bliț 2018„Открытый кубок г. Тирасполь” по быстрым шахматам и блицу 2018

  
 

REGULAMENTUL

desfășurării turneului republican „Cupa deschisă a or.Tiraspol”

la șah rapid și bliț

 1. SCOPURI ȘI SARCINE

Competițiile se desfășoară în scopul propagării șahului în Republica Moldova și Transnistria, cît și pentru întărirea relațiilor de prietenie între șahiștii de pe ambele maluri ale Nistrului.

 1. LOCUL ȘI TERMENUL DESFĂȘURĂRII

Competițiile se desfășoară în perioada 2 – 4 octombrie 2018 în incinta Școlii de șah, situată pe adresa: Or. Tiraspol, str.Țiolkovskogo, 22.

Ceremonia de deschidere va avea loc la 2 octombrie la ora 15.00.

Festivitatea de premiere va avea loc la 4 octombrie la ora 14.30.

 1. PARTICIPANȚII ȘI SISTEMUL DE DESFĂȘURARE

În cadrul turneului republican se vor desfășura 2 turnee la șah rapid: А și B și un turneu C – bliț.

La turneul „А” participă jucătorii mai mari de 12 ani, care posedă categoria întîi la șah și mai sus.

La turneul „B” (juniori sub 12 ani) pot participa șahiștii, născuți în 2006 și mai tineri, care posedă categoria a doua și mai sus la șah.

Organizatorul își rezervă dreptul de a determina în mod sinestătător sistemul de desfășurare a competițiilor și de a distribui fondul de premiere, reeșind din numărul participanților la fiecare turneu.

Tragerea la sorți în fiecare turneu va fi efectuată cu ajutorul unui program specializat.

Toate turnee se vor desfăura după sistemul Elvețian în 7 sau 9 runde în dependență de numărul participantilor. În tunreul la blit se vor juca 11 runde.

Competițiile la șah rapid se vor desfășura în perioada de 2-3 noiembrie.

Timp de gîndire – 30 de minute fiecărui jucător pentru toata partidă.

Turneu la bliț se va desfășura la data de 4 noiembrie, începînd cu ora 10.00.

Timp de gîndire – 5 minute fiecărui jucător pentru toata partidă.

 1. DETERMINAREA   ÎNVINGĂTORILOR

Învingătorii la toate turnee se determină după numărul maxim de puncte acumulate. În caz de egalitate a punctelor, prioritatea se dă următorilor coeficienți:

1. Buholț trunchiat (-1)

2. Sonneborn-Bergher

3. Scor progresiv

 1. PRIME:

Fondul total de premiere a competițiilor: 24900 lei

Premiile nu se cumulează și nu se împart, și se impozitează (12%) , conform Legislației Republicii Moldova.

     Turneul A (sah rapid)

locul I         general              1 pers x 3000 lei = 3000,00 lei + Cupa + medalie + diplomă

locul II       general              1 pers x 2500 lei = 2500,00 lei + medalie + diplomă

locul III      general              1 pers x 2000 lei = 2000,00 lei + medalie + diplomă

locul IV      general            1 pers x 1500 lei = 1500,00 lei

locul V       general             1 pers x 1000 lei = 1000,00 lei

locul VI      general              1 pers x 700 lei = 700,00 lei

locul VII    general              1 pers x 500 lei = 500,00 lei

locul VIII   general             1 pers x 400 lei = 400,00 lei

locul IX      general              1 pers x 300 lei = 300,00 lei

locul X       general              1 pers x 200 lei = 200,00 lei

locul I        feminin            1 pers x 500 lei = 500,00 lei + Cupa + medalie + diplomă

locul II      feminin             1 pers x 300 lei = 300,00 lei + medalie + diplomă

locul III     feminin             1 pers x 200 lei = 200,00 lei + medalie + diplomă

locul I        veterani            1 pers x 500 lei = 500,00 lei + Cupa + medalie + diplomă

locul II      veterani 1 pers x 300 lei = 300,00 lei + medalie + diplomă

locul III     veterani            1 pers x 200 lei = 200,00 lei + medalie + diplomă

Turneul B (sah rapid)

locul I         juniori 12 ani   2 pers x 500 lei = 1000,00 lei + Cupa + medalie + diplomă

locul II       juniori 12 ani   2 pers x 400 lei = 800,00 lei + medalie + diplomă

locul III      juniori 12 ani   2 pers x 300 lei = 600,00 lei + medalie + diplomă

locul IV      juniori 12 ani   2 pers x 200 lei = 400,00 lei

locul V       juniori 12 ani   2 pers x 100 lei = 200,00 lei

Turneul C (BLITZ):

locul I         general              1 pers x 2000 lei = 2000,00 lei + Cupa + medalie+ diplomă

locul II       general              1 pers x 1500 lei = 1500,00 lei + medalie + diplomă

locul III      general              1 pers x 1200 lei = 1200,00 lei + medalie + diplomă

locul IV      general            1 pers x 900 lei = 900,00 lei

locul V       general             1 pers x 700 lei = 700,00 lei

locul VI      general              1 pers x 500 lei = 500,00 lei

locul VII    general              1 pers x 400 lei = 400,00 lei

locul VIII   general             1 pers x 300 lei = 300,00 lei

locul IX      general              1 pers x 200 lei = 200,00 lei

locul X       general              1 pers x 100 lei = 100,00 lei

      6.   CHELTUIELI

Cheltuielile de desfășurare și organizare a competițiilor vor fi acoperite din fondurile proiectului „două maluri – un popor”, finanțat de UE și implementat de PNUD în Moldova.

Restul cheltuielilor (cazare și transport) – din contul participanților sau sponsorilor.

Prețul la cazare (hotel „Aist”) constituie:

Camera (3 persoane) – 250 lei/zi, camera (4 persoane) – 300 lei/zi.

Telefonul pentru rezervare a hotelului «Аist» (+373) 53373776

7.    CERERILE DE CONCURS ȘI CONTACTE

Cererile de concurs se acceptă pînă la data de 04 octombrie la adresa electronică:

 s_bargan@inbox.ru sau galina.saprikina@ mail.ru

Cererea de concurs trebuie să conține următoarele informații: numele, prenumele jucătorului, anul nașterii, localitatea, categoria sportivă, numele, prenumele antrenorului.

Jucătorii sunt rugați să aducă cu sine un ceas în stare bună de funcționare!

Înscrierea la turnee se va face la data de 2 noiembrie pînă la ora 15-00!!!

Telefonul de contact: (+373) 69403738   Bargan Sergiu – director turneului

Secretarul general FȘRM                                                                  Coadă  Valeriu

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского турнира „Открытый кубок г. Тирасполь”

по быстрым шахматам и блицу

 

 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Фестиваль проводится с целью пропаганды шахмат в Республике Молдова и Приднестровье, а также для укрепления дружественных связей между шахматистами.

 1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования состоятся в период с 5-го по 7 октября 2018 года в помещении Школы шахмат, по адресу: г.Тирасполь, ул.Циолковского, 22.

Открытие соревнований  – 05 октября в 15.00.

Закрытие турниров и награждение победителей – 7-го октября в 14.30.

 1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Республиканский турнир „Открытый кубок г. Тирасполь” состоит из 3-х турниров: А, и Б по быстрым шахматам и турнира „В” – по блицу. В турнире „А”  принимают участие взрослые шахматисты и юниоры старше 12 лет (по желанию), имеющие квалификацию не ниже первого разряда. В турнире „Б” (юниоры до 12 лет) участвуют шахматисты 2006 года рождения и младше, имеющие квалификацию не ниже второго разряда.

Организатор оставляет за собой право определить самостоятельно необходимую систему проведения соревнований и изменения в призовой фонд.

Во всех соревнованиях применяется компьютерная жеребьевка.

Все турниры играются по швейцарской системе в 7 или 9 туров в зависимости от числа участников.

Соревнования по быстрым шахматам проводятся 05-06 октября.

Контроль времени – 30 минут на всю партию каждому участнику.

Соревнования по блицу (турнир „В”) проводятся 07 октября с 10.00.

Контроль времени – 5 минут на партию каждому участнику.

 1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители во всех турнирах определяются по наибольшему количеству набранных очков.

В случае равенства очков учитываются следующие коэффициенты:

1. Бухгольц (-1)

2. Зонеборн-Бергер

3. Прогресс

 1. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Общий призовой фонд Фестиваля: 24900 лей

            Премии не аккумулируются и не делятся, и подлежат налогообложению (12%),             согласно законодательству Республики Молдова

     ТурнирA” (быстрые шахматы)

I место       общее               = 3000 lei + Кубок + медаль + диплом

II место     общее               = 2500 lei + медаль + диплом

III место    общее               = 2000 lei + медаль + диплом

IV место    общее              = 1500 lei

V место     общее              = 1000 lei

VI место    общее              = 700 lei

VII место  общее               = 500 lei

VIII место общее              = 400 lei

IX место    общее              = 300 lei

X  место    общее               = 200 lei

 

I место      женщины        = 500 lei + Кубок + медаль + диплом

II место     женщины        = 300 lei + медаль + диплом

III место    женщины        = 200 lei + медаль + диплом

I место       ветераны          = 500 lei + Кубок + медаль + диплом

II место      ветераны         = 300 lei + медаль + диплом

III место     ветераны         = 200 lei + медаль + диплом

Турнир „Б” (быстрые шахматы)

I место      дети до 12 лет   = 2 чел  x 500 lei = 1000 lei + Кубок + медаль + диплом

II место     дети до 12 лет   = 2 чел x 400 lei = 800 lei + диплом

III место    дети до 12 лет   = 2 чел x 300 lei = 600 lei + диплом

IV место    дети до 12 лет   = 2 чел x 200 lei = 400 lei

V место     дети до 12 лет    = 2 чел x 100 lei = 200 lei

Турнир „В” (BLITZ):

I место       общее         = 2000 lei + Кубок + медаль + диплом

II место     общее         = 1500 lei + медаль + диплом

III место    общее        = 1200 lei + медаль + диплом

IV место    общее        = 900 lei

V место     общее        = 700 lei

VI место    общее        = 500 lei

VII место  общее        = 400 lei

VIII место общее        = 300 lei

IX место    общее        = 200 lei

X  место    общее        = 100 lei

      6.   РАСХОДЫ

Расходы по организации и проведению Фестиваля, награждению победителей будут покрыты за счет средств организаторов соревнований.

Остальные расходы (транспорт и проживание) – за счет участников или командирующих организаций.

Стоимость проживания в гостинице „Аист”:

3х местный – 250 лей/сутки/номер, 4х местный – 300 лей/сутки/номер. Телефон для бронирования мест в гостинице «Аист» (+373)53373776

7.    КОНТАКТЫ И ЗАЯВКИ

Заявки на участие в турнире принимаются до 4-го октября с.г. по электронной почте s_bargan@inbox.ru или galina.saprikina@ mail.ru

В заявке просьба указать фамилию, имя, год рождения, разряд, а также фамилию, имя тренеров.

 

Каждому участнику иметь при себе шахматные часы!!!

Запись на турниры проводится до 05 октября до 15-00!!!

Контактные телефоны: (+373) 69403738   Барган Сергей – директор турнира


  
 

Related posts

2 Thoughts to “„Cupa deschisă a or.Tiraspol” la șah rapid și bliț 2018„Открытый кубок г. Тирасполь” по быстрым шахматам и блицу 2018

 1. Victor

  pai octombrie sau noiembrie?

  1. admin

   Noiembrie.
   (s-a modificat din motive tehnice)

Leave a Comment