Cupa Republicii Moldova la şah între cluburile și asociațiile Federației de Şah 2016Кубок Республики Молдова по шахматам среди клубов и ассоциаций Федерации Шахмат 2016

Cupa RM la șah pe echipe 2014 centru

*************************************************

Rezultate si clasamente

*************************************************

A CRM Echipe 2016 main

REGULAMENTUL

  desfăşurării Cupei Republicii Moldova

 la şah între cluburile și asociațiile Federației de Şah

 

  1. SCOPUL ŞI SARCINILE

Întrecerile se desfășoară cu scopul popularizării şi dezvoltării jocului de şah şi ridicării măiestriei sportive, desemnării celor mai puternice cluburi și asociații.  

  1. LOCUL ŞI TIMPUL

Cupa Republicii Moldova la şah între cluburi se desfășoară în localul Clubului Republican de Şah şi Dame (str. Sciusev, 111) în perioada de 8 mai 2016.

Festivitatea de deschidere a competiţiilor şi prima runda – ora 11.00 la data de 8 mai 2016.

            Festivitatea de premiere şi închiderea competiţiilor – ora 19.30 la data de 8 mai 2016.

  1. PARTICIPANŢII LA COMPETIŢII

La competiţii participă echipele cluburilor și asociațiilor Federației de Şah de șah (nu mai mult de 8 echipe). Componenţa echipei 6 jucători și 2 în rezervă. Fiecare echipă este obligată să aibă în componența sa minim a cîte 2 jucători membri ai Federației de Șah a R. Moldova.

  1. MODUL DE DESFĂȘURARE

Competiţiile se desfășoară conform Regulamentului FIDE  

Turneul se desfăşoară după sistemul Olimpic în 3 etape. Timpul de joc – 60 minute la toată partida + 5 sec/mutări pentru fiecare jucător. În sferturi de finală  vor juca echipele sub numerele 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.

Rankingul echipelor se face conform mediei Elo a echipelor. În calcul se iau primii 6 jucători conform listei participanților.

  1. DESEMNAREA CÎŞTIGĂTORILOR

Învingătorul în meci se determină după numărul de puncte acumulat de fiecare echipă, în caz de egalitate – decide scorul la masa 1 și așa mai departe. Dacă toate partidele s-au încheiat remiză la toate mesele – atunci se joacă suplimentar un meci-bliț. Dacă din nou disputa s-a încheiat 3:3, atunci șahiștii de la prima masă joacă o partidă «Armagedon»: 5 minute pentru alb și 4 minute pentru negru. În caz de egalitate învinge echipa al cărui jucător are negrul.

Cîștigătorul Cupei R.Moldova la Șah pe echipe obține dreptul de a participa la Cupa Campionilor     Europeni 2016.         

  1. PREMIEREA

Premianţii concursului  se premiază cu premii băneşti și diplome

Locul 1 – 4000 de lei + Cupă

Locul 2 – 3000 de lei

Locul 3 – 2000 de lei

Locul 4 – 1000 de lei

  1. TAXA DE PARTICIPARE         Taxa de participare – 300 lei pentru fiecare echipa 
  1.  OFERTELE DE CONCURS

Ofertele de participare la turneu sunt acceptate până la 30 aprilie la adresa de e-mail: arbitrchess@mail.ru  Relaţii la tel/fax.: (022) 23-76-72

Cupa RM la șah pe echipe 2014 centru

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Кубка Республики Молдова

по шахматам среди клубов и ассоциаций Федерации Шахмат

  1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнование проводится с целью популяризации и развития шахмат, повышения спортивного уровня игроков, и определения сильнейших спортивных клубов и ассоциаций.

       2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Место проведения– Республиканский Шахматно – Шашечный Клуб (ул. Щусева, 111). Период проведения- 8 мая 2016.

Регистрация команд – 8 мая с 10.00.

Открытие турнира –  10.45.  Первый тур – 8 мая 2016 в 11:00.

Закрытие турнира – 8 мая 2016 в 19:30.

       3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

В соревновании принимают участие команды клубов и ассоциаций Федерации Шахмат (не более 8-ми команд). Состав команды: 6 основных игроков и 2 запасных. В составе каждой команды должны присутствовать минимум двое членов Федерации Республики Молдова.

       4. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнование проводится в соответствии с действующими Правилами ФИДЕ.

Турнир проводится по Олимпийской системе в 3 этапа. Контроль времени для каждого участника – 60 минут на всю партию + 5 секунд на каждый ход, начиная с первого. В четверть финале встречаются команды под номерами 1-5, 2-6, 3-7, 4-8.

Стартовое положение команд определяется в соответствии с их средним рейтингом, в расчёте которого участвуют ELO первых 6-ти игроков команды.

       5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители матча определяются по количеству набранных участниками команды очков. В случае равенства очков – победа присваивается согласно результату первой доски (при ничьей – по следующей доске). Если партии на всех досках закончены в ничью – разыгрывается дополнительная блиц – игра. Если результат матча вновь равен, игроки первой доски разыгрывают партию «Армагедона»: 5 минут на часах белых, 4 минуты на часах чёрных. В случае ничьей по исходу данной партии, побеждает команда, игрок которых сражался чёрными.

Победитель Кубка Республики Молдова по шахматам среди команд получает право участия в командном Кубке Европы 2016.

       6. ПРИЗЫ

Победители турнира награждаются денежными премиями и дипломами

1 место 4000 лей + Кубок
2 место 3000 лей  
3 место 2000 лей  
4 место 1000 лей  

7. ТУРНИРНЫЙ ВЗНОС

Взнос за участие в турнире составляет 300 лей с команды.

       8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

Заявки на участие в турнире принимаются в период до 30 апреля по адресу: arbitrchess@mail.ru . Подробности по телефону (022) 23-76-72.

Related posts

Leave a Comment