ANTRENORI

Sistemul FIDE de formatori (Regulamente) se ocupă cu titlurile FIDE, seminariile TRG, academiile FIDE și formatorii autorizați.

FIDE cu TRG acordă următoarele titluri FIDE:

  1. FIDE Senior Trainer (FST)
  2. FIDE Trainer (FT)
  3. Instructor FIDE (FI)
  4. Instructor național (NI)
  5. Instructor de dezvoltare (DI)

Nume, prenume Titlu, antrenor Titlu, jucator Rating Anul nașterii
1 Bologan, Victor FST GM 2574 1971
2 Iordachescu, Viorel FST GM 2589 1977
3 Susterman, Bela FT 2013 1956
4 Coadă, Valeriu FT FM 2309 1967
5 Komliakov, Viktor FT GM 2372 1960
6 Sanduleac, Vasile FT GM 2432 1971
7 Șolcanean, Serghei FT IM 2047 1968
8 Slovenianu, Veaceslav FT IM 2412 1972
9 Vedmediuc, Serghei FT IM 2464 1980
10 Bargan, Serghei FT IM 2259 1979
11 Soltanici, Ruslan FT IM 2410 1984
12 Romcovici, Viktor FI IM 2110 1950
13 Gîtu, Paula – Alexandra FI WFM 2130 1999
14 Chircu, Vadim FI 2234 1982
15 Lauda, Alexandr NI 1984 1987
16 Pripa, Emil NI 1403 1993