Festivalul Republican „Prietenia popoarelor” la Șah rapid și blitz 2018Республиканский Фестиваль „Дружба народов” по быстрым шахматам и блицу 2018

REGULAMENTUL

desfășurării Festivalului republican „Prietenia popoarelor”

la șah rapid și bliț

 

  1. SCOPURI ȘI SARCINE

Festivalul se desfășoară în scopul propagării șahului în Republica Moldova, cît și pentru întărirea relațiilor de prietenie între șahiștii și locuitorii de pe ambele maluri ale Nistrului.

  1. LOCUL ȘI TERMENUL DESFĂȘURĂRII

Competițiile se desfășoară în perioada 25-26 august 2018 în incinta Centrului de tineret „Saliut”, care se află în or. Rîbnița, str.Kirov, 82.

Ceremonia de deschidere a Festivalului va avea loc la 25 august la ora 9.30. Prima runda –  ora 10.00.  

Festivitatea de premiere va avea loc la 26 august la ora 14.30.

  1. PARTICIPANȚII ȘISISTEMUL DE DESFĂȘURARE

 În cadrul Festivalului republican „Prietenia popoarelor” se vor desfășura 3 turnee la șah rapid: А, B și C și un turneu D – bliț.

 La turneul „А” participă jucătorii mai mari de 14 ani. La turneul „B” (juniori sub 16 ani) pot participa șahiștii, născuți în 2002 și mai tineri. La turneul „C” (copii pînă 10 ani) pot participa șahiștii, născuți în 2008 și mai tineri.

 Organizatorul își rezervă dreptul de a determina în mod sinestătător sistemul de desfășurare a competițiilor și de a distribui fondul de premiere, reeșind din numărul participanților la fiecare turneu.

 Tragerea la sorți în fiecare turneu va fi efectuată cu ajutorul unui program specializat.

 Toate turnee se vor desfăura după sistemul Elvețian în 7 sau 9 runde în dependență de numărul participantilor. În tunreul la blit se vor juca 11 runde.

 Competuițiile la șah rapid se vor desfășura la data de 25 august, începînd cu ora 10.00.

 Timp de gîndire – 15 minute fiecărui jucător pentru toata partidă.

 Turneu la bliț se vor desfășura la data de 26 august, începînd cu ora 10.00.

 Timp de gîndire – 5 minute fiecărui jucător pentru toata partidă.

  1. DETERMINAREA   ÎNVINGĂTORILOR

Învingătorii la toate turnee se determină după numărul maxim de puncte acumulate. În caz de egalitate a punctelor, prioritatea se dă următorilor coeficienți:

1. Buholț trunchiat (-1 cel mai slab rezultat dintre opponenți)                                     

2. Sonneborn-Bergher

3. Scor progresiv

  1. PRIME:

              Fondul total de premiere a Festivalului: 23200 lei

     Turneul A (sah rapid)

     locul I         general              1 pers x 2500 lei = 2500,00 lei + Cupa + medalie

     locul II       general              1 pers x 2000 lei = 2000,00 lei + Cupa + medalie

     locul III      general              1 pers x 1500 lei = 1500,00 lei + Cupa + medalie

     locul IV      general            1 pers x 1000 lei = 1000,00 lei  

     locul V       general             1 pers x 700 lei = 700,00 lei  

     locul VI      general              1 pers x 500 lei = 500,00 lei  

     locul VII    general              1 pers x 400 lei = 400,00 lei  

     locul VIII   general             1 pers x 300 lei = 300,00 lei  

     locul IX      general              1 pers x 200 lei = 200,00 lei  

     locul X       general              1 pers x 100 lei = 100,00 lei  

     locul I        feminin            1 pers x 500 lei = 500,00 lei + Cupa + medalie

     locul II      feminin             1 pers x 300 lei = 300,00 lei + medalie

     locul III     feminin             1 pers x 200 lei = 200,00 lei + medalie

     locul I        veterani            1 pers x 400 lei = 400,00 lei + Cupa + medalie

     locul II      veterani 1 pers x 300 lei = 300,00 lei + medalie

     locul III     veterani            1 pers x 200 lei = 200,00 lei + medalie

     Turneul B (sah rapid)

     locul I         juniori 16 ani   2 pers x 400 lei = 800,00 lei

     locul II       juniori 16 ani   2 pers x 300 lei = 600,00 lei

     locul III      juniori 16 ani   2 pers x 200 lei = 400,00 lei

     locul IV      juniori 16 ani   2 pers x 150 lei = 300,00 lei

     locul V       juniori 16 ani   2 pers x 100 lei = 200,00 lei

     Turneul C (sah rapid)

     locul I         copii 10 ani   2 pers x 300 lei = 600,00 lei

     locul II       copii 10 ani   2 pers x 250 lei = 500,00 lei

     locul III      copii 10 ani   2 pers x 200 lei = 400,00 lei

     locul IV     copii 10 ani   2 pers x 150 lei = 300,00 lei

     locul V      copii 10 ani   2 pers x 100 lei = 200,00 lei

     Turneul BLITZ:

     locul I         general              1 pers x 2000 lei = 2000,00 lei + Cupa + medalie

     locul II       general              1 pers x 1500 lei = 1500,00 lei + medalie

     locul III      general              1 pers x 1200 lei = 1200,00 lei + medalie

     locul IV      general            1 pers x 900 lei = 900,00 lei  

     locul V       general             1 pers x 700 lei = 700,00 lei  

     locul VI      general              1 pers x 500 lei = 500,00 lei  

     locul VII    general              1 pers x 400 lei = 400,00 lei  

     locul VIII   general             1 pers x 300 lei = 300,00 lei  

     locul IX      general              1 pers x 200 lei = 200,00 lei  

     locul X       general              1 pers x 100 lei = 100,00 lei 

      6.   CHELTUIELI

Cheltuielile de desfăurare și organizare a Festivalului vor fi acoperite din fondurile proiectului „două maluri – un popor”, finanțat de UE și implementat de PNUD în Moldova, de către Federația de șah a Republicii Moldova și Federația de șah și joc de dame din or.Rîbnița.

Restul cheltuielilor (cazare și transport) – din contul participanților sau sponsorilor.

Prețul aproximativ la cazare constituie 40 lei/persoana/zi.

7.    CERERILE DE CONCURS ȘI CONTACTE

Cererile de concurs se acceptă pînă la data de 24 august la adresa electronică  s_bargan@inbox.ru   sau  oleg.lutsenko.65@mail.ru

Cererea de concurs trebuie să conține următoarele informații: numele, prenumele jucătorului, anul nașterii, localitatea, categoria sportivă, numele, prenumele antrenorului.

Telefonul de contact: (+373) 69403738   Bargan Sergiu – director Festivalului

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении республиканского Фестиваля „Дружба народов”

по быстрым шахматам и блицу

 

  1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Фестиваль проводится с целью пропаганды шахмат в Республике Молдова, а также для укрепления дружественных связей между шахматистами и жителями с обоих берегов Днестра.

  1. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Соревнования состоятся в период с 25-го по 26 августа 2018 года в помещении  Подросткового Шахматного Центра „Салют”, который находится по адресу: город Рыбница, улица Кирова, 82.

Открытие фестиваля  – 25 августа в 9.30. Первый тур – в 10.00.  

Закрытие фестиваля и награждение победителей – 26-го августа в 14.30.

  1. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

 Республиканский фестиваль „Дружба народов” состоит из 3-х турниров: А, Б и В по быстрым шахматам и турнира „Г” – по блицу. В турнире „А”  принимают участие взрослые шахматисты и юниоры старше 14 лет (по желанию). В турнире „Б” (юниоры до 16 лет) участвуют шахматисты 2002 года рождения и младше. В турнире „В” (дети до 10 лет) принимают участие шахматисты 2008 года рождения и младше.

 Организатор оставляет за собой право определить самостоятельно необходимую систему проведения соревнований и изменения в призовой фонд.

 Во всех соревнованиях применяется компьютерная жеребьевка.

 Все турниры играются по швейцарской системе в 7 или 9 туров в зависимости от числа участников.

 Соревнования по быстрым шахматам проводятся 25 августа с 10.00.

 Контроль времени – 15 минут на всю партию каждому участнику.

 Соревнования по блицу (турнир „Г”) проводятся 26 августа с 10.00.

 Контроль времени – 5 минут на партию каждому участнику.

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Победители во всех турнирах определяются по наибольшему количеству набранных очков.

В случае равенства очков учитываются следующие коэффициенты:

1. Усеченный Бухгольц (-1 самых низкий результат из соперников)                                            

2. Зонеборн-Бергер

3. Прогресс

  1. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

              Общий призовой фонд Фестиваля: 23200 лей

     ТурнирA” (быстрые шахматы)

     I место       общее               = 2500 lei + Кубок + медаль

     II место     общее               = 2000 lei + Кубок + медаль

     III место    общее               = 1500 lei + Кубок + медаль

     IV место    общее              = 1000 lei  

     V место     общее              = 700 lei         

     VI место    общее              = 500 lei        

     VII место  общее               = 400 lei        

     VIII место общее              = 300 lei        

     IX место    общее              = 200 lei         

     X  место    общее               = 100 lei       

 

     I место      женщины        = 500 lei + Кубок + медаль

     II место     женщины        = 300 lei + медаль

     III место    женщины        = 200 lei + медаль

     I место       ветераны          = 400 lei + Кубок + медаль

     II место      ветераны         = 300 lei + медаль

     III место     ветераны         = 200 lei + медаль

     Турнир „Б” (быстрые шахматы)

     I место       юниоры до 16 лет  (юноши и девушки)  = 2 x 400 lei = 800 lei

     II место     юниоры до 16 лет  (юноши и девушки)  = 2 x 300 lei = 600 lei   

     III место    юниоры до 16 лет  (юноши и девушки)  = 2 x 200 lei = 400 lei

     IV место    юниоры до 16 лет  (юноши и девушки)  = 2 x 150 lei = 300 lei

     V место     юниоры до 16 лет  (юноши и девушки)  = 2 x 100 lei = 200 lei

     Турнир „В” (быстрые шахматы)

     I место      дети до 10 лет (мальчики и девочки)   = 2 x 300 lei = 600 lei

     II место     дети до 10 лет (мальчики и девочки)   = 2 x 250 lei = 500 lei   

     III место    дети до 10 лет  (мальчики и девочки)  = 2 x 200 lei = 400 lei

     IV место    дети до 10 лет  (мальчики и девочки)  = 2 x 150 lei = 300 lei

     V место     дети до 10 лет  (мальчики и девочки)  = 2 x 100 lei = 200 lei

     Турнир „Г” (BLITZ): 26 августа

     I место       общее         = 2000 lei + Кубок + медаль

     II место     общее         = 1500 lei + медаль

     III место    общее        = 1200 lei + медаль

     IV место    общее        = 900 lei  

     V место     общее        = 700 lei   

     VI место    общее        = 500 lei  

     VII место  общее        = 400 lei   

     VIII место общее        = 300 lei  

     IX место    общее        = 200 lei   

     X  место    общее        = 100 lei  

      6.   РАСХОДЫ

Расходы по организации и проведению Фестиваля, награждению победителей  будут покрыты за счет средств проекта „Два берега – один народ”, финансируемого Европейским Союзом и внедряемого ПРООН в Молдове, Федерацией шахмат Республики Молдова и Федерацией шахмат и шашек города Рыбницы.

Остальные расходы (транспорт и проживание) – за счет участников или командирующих организаций. Стоимость проживания – примерно 40 лей/сутки/человек.

7.    КОНТАКТЫ И ЗАЯВКИ

Заявки на участие в турнире  принимаются до 24-го августа с.г. по электронной почте s_bargan@inbox.ru   или  oleg.lutsenko.65@mail.ru

В заявке просьба указать фамилию, имя, год рождения, разряд, а также фамилию, имя  тренеров.

Контактные телефоны: (+373) 69403738   Барган Сергей – директор фестиваля

Related posts

Leave a Comment