Hotărîrea Prezidiului Federației de Șah a Republicii Moldova din 24 decembrie 2014Hotărîrea Prezidiului Federației de Șah a Republicii Moldova din 24 decembrie 2014

Hotărîrea

Prezidiului Federației de Șah a Republicii Moldova

din  24  decembrie 2014

 

           Se aprobă desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Federației de Șah a Republicii Moldova  în incinta  Clubului republican de șah și joc de dame din Chișinău in data de 24 ianuarie 2015, orele 11.00 cu urmatoarea ordine de zi:
1.     Totalurile activității Federației de Șah în anul 2014
2.     Cu privire la modificarea Statutului Federației de Șah.      
           Înregistrarea delegaților la Adunare :  sîmbătă, 24 ianuarie 2015, de la orele 10.00 pînă la 10.50 cu buletinul de identitate și mandat emis de membrul respectiv al Federației. În conformitate  cu punctul 4.3. din Statutul Federației Adunarea Generală se compune din membrii prezidiului și delegaţii membrilor afiliați aFederaţiei, la rîndul lor reprezentaţi de un număr de delegați proporțional numărului de membri .

Related posts

Leave a Comment