Raport de activitate 2016Raport de activitate 2016

     Federația de Șah a Republicii Moldova Vă informează că prin hotărârea Prezidiului Federatiei din 21 decembrie 2016 va fi  convocată în data de 28 ianuarie 2017 la orele 10.00  Adunarea Generală de dare de seamă a Federației de Șah. A fost aprobat Regulamentul de convocare a Adunării Generale și a fost stabilită proporția de reprezentare a membrilor afiliați cite un delegat de la 5 membri legitimați.
       Secretariatul Federației de Șah  solicită Asociațiilor și Cluburilor afiliate ca până la data de 14 ianuarie 2017 să expedieze la adresa electronică sahmoldova@mail.ru lista cu numele delegaţilor la Adunarea Generală, raportarea activităţii pe anul 2016, lista membrilor, planul de activitate pentru anul 2017 și propunerile sale pentru Programul national de dezvoltare a șahului în Republica Moldova  pentru anii 2017-2020. 

Related posts

Leave a Comment