Trei etape de organizare a șahului în școlile din Republica Moldova, model de introducere treptată în programul de învățământ generalТри ступени развития шахматного всеобуча в Молдове, как модель постепенного внедрения шахмат в общеобразовательную программу

FSM BOLOGAN FIDE     Introducerea șahului în școală m-a preocupat de cînd eram elev al școlii nr. 19 din Chișinău. În acea perioadă predam lecții de șah elevilor din clasele primare. Deși a trecut mult timp de atunci, păstrez încă în suflet chipurile luminate și fericite ale acelor copii veseli dar, în același timp, inteligenți și concentrați.

     Despre beneficiile șahului s-a discutat foarte mult, aproape totul. Eu vă pot împărtăși doar experiența celor trei proiecte privind organizarea șahului în școlile din Republica Moldova.
     Totul a început în 1998, anul în care, împreună cu prietenul meu, regretatul Viorel Ciobanu, am conceput o serie de proiecte pentru dezvoltarea șahului în Moldova. Două dintre ele, Memorialul Cebanenko, anul 1998, și școala de șah Bologan, anii 1998 -2006, le-am implementat cu succes. Cel de-al treilea, introducerea șahului în școală refuza cu încăpățînare să ne reușească. Exista un proiect pilot, și interes pentru șah în țară era – nu erau bani. Am apelat la președintele FIDE, Kirsan Ilyumzhinov, și cu sprijinul activ al asistentului său, Berik Balgabaev, am obținut finanțarea proiectului pilot “Șahul în școlile din mediul rural din Republica Moldova 2007-2008″. Așa a început prima etapă.
     Scopul principal al proiectului-pilot a fost să demonstrăm celor de la guvernare și în primul rînd, Ministerului Educației, că șahul este un obiect util, necesar și popular în rîndul elevilor. Deși, în general, îmi imaginam cum să organizez șahul în școală, traducerea ideilor în practică a avut loc cu ajustări, cu anumite modificări pe parcurs. Desigur, pentru proiectul – pilot am elaborat literatură metodică (ghidul pentru profesori și două caiete de lucru pentru elevi, coautori Viorel Bologan și Eugenia Kuchumova, doctori în științe pedagogice). Aceste materiale au fost folosite și în următoarele două etape de promovare a șahului în școală.
Pentru a nu forța lucrurile am anunțat un concurs național pentru participare la proiect. Solicitanții au fost rugați să depună cerere, semnată de directorul școlii și de primarul satului. In scrisoare, pe lîngă dorința de a studia șahul, a fost confirmată prezența unui profesor de șah (din rîndurile învățătorilor deja angajați în școală), precum și alocarea de ore plătite pentru acest scop. Din partea noastră, ne-am angajat să-i asigurăm cu inventar de șah (ceasuri, seturi de șah, tabla demonstrativă) și literatură de instruire (ghid pentru profesori, două caiete de lucru pentru elevi, precum și un manual pentru profesorul de șah).
     Au fost prevăzute 26 ore de șah pentru clasa a doua, pentru că, în opinia noastră, această vârstă era mai bine pregătită pentru a asimila materialul. Pentru a pregăti cadrelor didactice în acest domeniu au fost organizate mai multe seminare. Pentru micii jucători de șah la sfârșitul anului s-a organizat un turneu de totalizare cu premii.
     Am finalizat proiectul “Șahul în școlile din mediul rural din Republica Moldova” cu următoarale rezultate:
– în 15 sate din Republica Moldova a apărut sau s-a intensificat șahul ca factor social de influență asupra societății;
– au fost pregătiți 15 profesori de șah;
– peste 500 de copii au învățat să joace șah;
– a fost elaborată și tradusă din limba rusă în limba română literatură necesară pentru predarea șahului;
– și, cel mai important, am fost auziți de conducerea țării.
     În primăvara anului 2009 a fost semnată o Hotărâre de Guvern cu privire la includerea șah în curriculum-ul școlar. Aici trebuie menționat meritul personal al președintelelui Federației de șah de atunci, Vladimir Molojen, care a reușit să convingă președintele țării, Vladimir Voronin de importanța șahului.
     Ministerul a emis hotărîrea, dar surse pentru inventar, precum și pentru formarea profesorilor nu erau. Și aici Federația noastră de șah a făcut tot posibilul pentru a salva situația. Secretarul general al Federației, Tudor Scripcenco, cel care încă în anii ‘80 a introdus instruirea generală la șah în Chișinău, a editat cartea “Pentru părinți”, care s-a distribuit gratuit de către Federație. Vice-președintele Federației, Nikolae Pîrțac (tatăl marei maestre la șah Elena Pîrțac) s-a deplasat personal prin republică pentru a rezolva problema cu inventarul. Aceste eforturi se cereau combinate într-un sistem. Am pregătit a doua etapă: Proiectul “Clasa specializată de șah”, în 45 de școli din Republica Moldova.
     A apărut momentul oportun. Directoarea liceului “Universul” Angela Munteanu și-a dorit o clasă special amenajată pentru cercul de șah și un profesor. L-am recomandat pe tatăl meu, care la vîrsta de 70 de ani a acceptat să facă lecții. Această inițiativă a fost înaintată guvernului și a fost susținută. Tocmai înregistrasem organizația obștească “Academia de șah Bologan”. La întîlnirea cu participarea sponsorului – Fondul de Investiții Sociale din Republica Moldova s-a decis că 45 săli de clasă din toate raionele țării vor fi complet dotate cu mobilier și mijloace tehnice necesare.
     Fiți de acord, o investiție de 200.000 de dolari (acesta este costul aproximativ al proiectului) pentru dezvoltarea șahului este un rezultat bun. Aici voi spune un mare mulțumesc secretarulul de stat Victor Bodiu și șefului său direct de atunci, prim-ministru al țării, Vladimir Filat, în primul rând pentru grija față de generațiile viitoare .
Am fost fericit să particip la deschiderea acestor clase în mai mult de 10 școli din cele mai îndepărtate colțuri ale țării. Având în vedere că proiectul a fost realizat sub patronajul Guvernului, aproape în toate localitățile la deschiderea claselor au venit reprezentanți ai puterii locale dar și naționale, inclusiv miniștri și prim-ministrul. Afirm cu siguranță că proiectul a fost un pas important în promovarea șahului în Moldova.
     Revenind la șahul în școală, voi spune că de această dată a devenit accesibil nu doar pentru copiii din clasa a doua. Multe licee și școli au decis să învețe șah și elevii din clasele gimnaziale, iar unii au decis să introducă șahul pentru toate clasele primare. Desigur, pe baza noilor clase de șah s-au organizat tot felul de competiții, până la campionate raionale și naționale. Proiectul a acoperit toate regiunile și orașele din țară, a crescut substanțial geografia șahului în Republica Moldova.
     Succesul a fost recunoscut și la nivel internațional. Publicații pe internet, participarea la Conferința internatională de la Astana 2012, raportul prezentat la Congresul FIDE din 2012, în Istanbul. Datorită acestor activități conducerea FIDE (Federația Internațională de șah) a decis să includă Federatia de Șah din Moldova în cadrul unui nou proiect, cel de-al treilea – “Șahul în 100 de școli”, pentru perioada 2012-2013. Este vorba despre finanțarea instruirii la șah în 100 de școli din Moldova
(inventar șahistic, manuale, seminare și ateliere de lucru pentru profesori). Punctul culminant al acestui proiect este ideea că jucătorii de șah pot deveni membri privilegiați ai FIDE.
     Gestionarea directă a proiectului (ca și a celui precedent), a fost efectuată de colegul meu de încredere, Valeriu Coadă. Special pentru proiect împreună cu soția sa au elaborat primul manual-caiet de șah în limba romană “Șahul în școală”.
Doresc să-mi exprim recunoștința față de mentorul meu în problemele instruirii la șah, Ali Nihat Yazici, vicepreședinte FIDE, președinte al Comisiei FIDE “Șahul în școală”. În toți acești ani am colaborat și întotdeauna și-a împărtășit experiența sa (consider cea mai bună din lume), în organizarea instruirii generale la șah.
     Deci, dacă în Republica Moldova funcționează mai puțin de 2.000 de școli, în cel puțin 200 se predă șahul. Este aproximativ 10 la sută din total. O cifră destul de mare. În continuare am decis cu colegii să punem accent pe calitate. Ca rezultat al acestor trei proiecte din teritoriu ne vin multe inițiative: organizarea turneelor tradiționale, tabere, ateliere de lucru, înființarea asociațiilor teritoriale de șah, și este îmbucurător, pentru că fără susținere orice inițiativă este sortită eșecului.

Viorel Bologan,
Mare maestru internațional, doctor în științe pedagogice,
Vice-președinte al Federației de șah din Republica Moldova

Doha 02.06.2013

     FSM BOLOGAN FIDE

     Мое личное отношение к шахматному всеобучу сложилось еще в те времена, когда я сам был учеником средней школы номер 19 города Кишинева. И не просто учеником, а по совместительству преподавателем шахмат для учеников младших классов. Память с годами даже у шахматистов начинает капризничать, но просветленные счастливые лица ребятни, я запомнил на всю жизнь. Веселые, щебутные, и в то же время подтянуто-сконцентрированные. Готовый рекламный ролик. А всему виной простая Игра – шахматы. О пользе шахмат сказано многое, или почти все, мне остается только поделиться опытом проведения трех проектов по организации шахматного всеобуча в Молдове.
     Все началось еще в 1998-ом году, когда мы совместно с моим другом Виорелом Чебану задумали серию проектов по развитию шахмат в Молдове. Два из них Мемориал Чебаненко 1998-й год, и шахматная школа Бологана 1998-2006-й годы, мы благополучно перевели с бумажной плоскости в реальную. Третий же, а именно шахматный всеобуч, упорно не хотел получаться.
     Вроде и пилот-проект существует, и определенный интерес к шахматам в республике есть, а денег – главного двигателя современной жизни нет. Но капля камень точит. В результате буквально двух разговоров с президентом ФИДЕ Кирсаном Илюмжиновым организованных при активном содействии его помощника Берика Балгабаева, нам удалось получить финансирование пилот-проекта «Шахматы в сельских школах Республики Молдова».
Ступень первая – пилот-проект:
     Главной целью пилот-проекта было доказать власть имущим и в первую очередь министерству образования, что шахматы нужный, полезный и популярный у школьников предмет. Хотя, я в целом представлял, как организовать шахматный всеобуч, тем не менее, претворение идей на практике, всегда проходит с определенными поправками, поэтому другой целью явилась обкатка собственно организационного процесса. Само собой специально для пилот-проекта была разработана методическая литература (методическое пособие для преподавателей и рабочая тетрадь для учеников соавторы Виорел Бологан и Евгения Кучумова). Эти материалы впоследствии были использованы на второй и третьей ступени развития шахматного всеобуча.
     Несмотря на заведомый успех шахмат в школе, мы решили придерживаться более осторожной тактики, которой соответствует поговорка «насильно мил не будешь». А именно объявили республиканский конкурс на участие в проекте. Заявители должны были представить бумагу, подписанную непосредственно директором школы и главой села. В письме, помимо выражения желания участвовать в шахматном всеобуче, должно было быть подтверждено наличие преподавателя шахмат (из числа уже занятых в школе учителей), а также готовность выделения на шахматы оплаченных часов. Со своей стороны мы обязались обеспечить школы шахматным инвентарем (часы, фигуры, демонстрационная доска) и методической литературой (методическое пособие для учителей, две рабочие тетради для учеников, а также учебник шахмат для преподавателей).
     Занятия проводились в основном со вторыми классами, так как по нашему мнению этот возраст лучше подготовлен для усвоения материала. Базовой учебной нагрузкой явились, согласно методичке, 26 учебных часов, разбитые на темы. Конечно же, по возможности уроков было больше.
Для повышения квалификации преподавателей было организовано несколько семинаров. Для ребят в конце года был проведен итоговый массовый турнир.
     По окончанию проекта «Шахматный всеобуч в сельских школах Молдовы» были подведены итоги:
– более 500 детей научились худо-бедно играть в шахматы
– в 15 селах РМ появилось или усилилось явление шахмат как социального фактора влияние на общество
– было подготовлено 15 специалистов-преподавателей шахмат
– были созданы и переведены с русского на румынский язык необходимая для преподавания шахмат литература,
– и самое главное мы были услышаны – весной 2009-го года было подписано постановление правительства о включении шахмат в основную сетку учебного плана (к этому постановлению мы еще вернемся). Здесь надо отметить личную заслугу президента федерации шахмат Владимира Андреевича Моложена, которому удалось убедить президента страны Владимира Николаевича Воронина в пользе шахмат.
     Отмечу важную роль команды, которая занималась непосредственно осуществлением проекта. Это помимо автора этих строк, Виорел Чебану (вдохновитель, главный инспектор проекта, переводчик методической литературы), Михай Бологан (мой брат, менеджер проекта, благодаря его научному подходу, удалось собрать и систематизировать всю информацию связанную с проектом, а также подготовить реализацию второй ступени), Таня Бологан (переводчик-консультант), кандидат психологических наук Евгения Кучумова (консультант, соавтор методической литературы). Надо отметить, что на момент собственно реализации проекта, я находился в Катаре, и поэтому без сплоченной команды единомышленников мне ничего не удалось бы.
     Еще раз выражу свою благодарность Кирсану Илюмжинову и Берику Балгабаеву за реальную поддержку проекта.
Ступень вторая проект: «Специализированный шахматный класс в 45 школах Республики Молдова».
     Казалось после подписания правительством соответствующего постановления, лед должен был тронуться с мертвой точки. Но не все так просто. И опять все уперлось в финансы. Министерство не выделило деньги на инвентарь, а также на проведение собственно семинаров. Надо отдать должное нашей шахматной федерации, что она сделало все возможное для спасения ситуации. Генеральный Секретарь федерации Федор Федорович Скрипченко тот самый который еще в начале восьмидесятых зарождал всеобуч в Кишиневе, издал популярную книжку для родителей, которую федерация бесплатно распространяла по республике, вице-президент федерации Николай Пырцак (отец гроссмейстера Лены Пырцак) лично ездил по республике и помогал с решением инвентарного вопроса. Но объединить эти усилия в какой-то системный вектор развития никак не получалось.
     И снова помог случай. Схема случая выглядит предельно просто. Мамина подруга-учительница захотела открыть шахматный кружок в лицее, я подумал, пора отцу в его неполные 70 начать свою тренерско-преподавательскую деятельность, и предложил его кандидатуру, директор лицея Анжела Мунтяну захотела непросто кружок, а еще к тому же оборудованный шахматный класс. Об этой инициативе узнали в правительстве Молдовы. А у нас (к этому моменту я уже зарегистрировал общественную организация «Шахматная Академия Бологана»), как раз готова вторая ступень. На общем деловом собрании с участием собственно спонсора – Фонда Социальных Инвестиций в Республике Молдова, постановили 45ти полностью оборудованным классам (шахматные столы, стулья, шкафы, компьютеры, телевизор, шахматный инвентарь) БЫТЬ!
     Сами понимаете, что 200 тысяч долларов (такова приблизительная стоимость проекта) на дороге не валяются. Здесь я скажу большое спасибо нашему госсекретарю Виктору Бодюл, а также его тогдашнему прямому начальнику премьер-министру страны Владимиру Филату, в первую очередь за заботу о будущем поколении.
На этот раз я уже жил в Молдове, поэтому с удовольствием размялся, посетив более десятка школ в самых удаленных уголках республики. Учитывая, что проект проводился под патронажем правительства, практически везде на торжественное открытие класса приходили первые лица не только местного, но и республиканского масштаба, включая министров и самого премьер-министра. Можно смело утверждать, что это был важный шаг в популяризации шахмат в Молдове.
     Возвращаясь к собственно шахматам в школе, скажу, что на этот раз помимо второго класса, шахматы стали доступны для всех желающих. Многие лицеи и школы решили преподавать шахматы и старшеклассникам, а некоторые решили охватить полностью начальную школу. Конечно же, на базе новых шахматных классов стали проводиться всевозможные соревнования вплоть до районных взрослых чемпионатов. Шахматный бум, одним словом. Проектом были охвачены все районы и города республики, это позволило существенно увеличить географию шахмат Молдовы.
     Успех был замечен и на международном уровне. Публикации в интернете, участие в международной конференции в Астане 2012, доклад на конгрессе ФИДЕ 2012-го года в Стамбуле, а главное руководство ФИДЕ решило включить Молдавскую шахматную федерацию в программу «Шахматы в школе 100» на 2012-2013 годы. Речь идет о финансировании шахматного всеобуча в 100 общеобразовательных школах Молдовы (обеспечение шахматным инвентарем, методическими пособиями, организация семинаров для учителей, оплата координаторов проекта). Изюминкой этого проекта можно считать идею ФИДЕ о возможности учеников становиться привилегированными членами-учениками ФИДЕ. И если в платежеспособных странах таких учеников оказалось больше, то в Молдове с этим туго. Тем не менее, проект находится на последней сотне метров, и его вполне можно признать успешным.
     На этот раз проект проводился совместно с федерацией шахмат Молдовы во главе с Игорем Николаевичем Додоном. Непосредственное руководство проекта (собственно как и предыдущего) осуществлял мой надежный соратник Валериу Коадэ. Специально для проекта им в соавторстве с супругой был написан первый в Молдове шахматный учебник-тетрадь для учащихся на румынском языке.
     Отдельные слова благодарности хочу выразить моему наставнику в вопросах шахматного всеобуча Али Нихату Язычи вице-президенту ФИДЕ, председателю комиссии ФИДЕ «Шахматы в школе». Все эти годы мы все время поддерживали связь, и он всегда делился своим богатым опытом (лучшим в мире по моему сугубо личному мнению) в вопросах организации шахматного всеобуча.
     Итак, в Молдове, в которой реально действуют менее 2000 общеобразовательных школ, реально в 200 шахматы преподаются. Это более 10 процентов от общего числа. Цифра немаленькая. Более того мы со сподвижниками решили, пока на этом остановиться и поработать уже не на количество, а на качество. Как грибы после дождя по следам этих трех проектов, то тут, то там вспыхивают инициативы о проведении традиционного турнира, лагеря, семинара, просто о создании районной федерации, и это радостно, ибо без обратной связи любое начинание обречено.
Кандидат педагогических наук
Бологан Виктор Антонович
Доха 02.06.2013

Related posts

3 Thoughts to “Trei etape de organizare a șahului în școlile din Republica Moldova, model de introducere treptată în programul de învățământ generalТри ступени развития шахматного всеобуча в Молдове, как модель постепенного внедрения шахмат в общеобразовательную программу

  1. Petru Gulica

    Multstimate V.Bologam,majoritatea absoluta a sahistilor din R.Moldova va apreciaza foa-   rte mult aportul D-stra pentru dezvoltarea instruirii sahului in scolile din R.Moldova.              Am dori ca actuala conducere MEsa fie cu ochii si pe aceasta problema.Am dori ca instruirea la sah sa fie introdusa in planurile de invatamint ale institutiilor preuniversitar.

  2. Stimate Domn Petru Gulica. Initiativa D-stra merita tot sprijinul din partea federatiei de sah. Cel mai potrivit ar fi sa incepem cu ceva concret. Daca aveti vre-o idee suntem gata pentru discutie si sustinere.

  3. Cum pot fi procurate cele 2 modele de caiet pentru elevi, ghidul pentru profesori, etc?

Leave a Comment