Turneu Regional | Strășeni, Călărași, Nisporeni, Ungheni 2017Turneu Regional | Strășeni, Călărași, Nisporeni, Ungheni 2017

Turneul regional

 între Cluburile de Șah din Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni

 Strășeni, 15 iulie 2017

La data de 15 iulie 2017, Clubul de Șah și dame din Strășeni a organizat Turneul regional la șah între Cluburile de Șah din Strășeni, Călărași, Nisporeni și Ungheni. La turneu au participat 28 de jucători. Turneul s-a desfășurat după sistema elvețiana, în 9 runde. 

Premianții turneului sunt:

Locul I – Gîrlea Vitalie        7,5 puncte
Locul II – Roșca Ghenadie  7 puncte
Locul III – Pălitu Lilian          7 puncte
Locul IV  – Chilcevschi I.       6,5 puncte
Locul V  – Țurcan Mihai       6 puncte
Locul VI  – Croitor Anatolii    6 puncte
Locul VII – Chicu I.               5,5 puncte
 
Premierea elevilor: 
Dumbravă Mihai – 4 p.
Tănase Nichita – 2,5 p. 
Premierea Femei:
Ghindă Nina – 5,5 p. 
Premierea Veterani: 
Scorobogatov Vasilii – 5,5 p.
Mazur G. – 5 p.
Pricladov V. – 5 p.

                    *************************************************

         I. Perioada  şi locul desfăşurării competiţiilor

            Turneul va avea loc în incinta Casei de Cultură  din mun. Strășeni, Ştefan cel Mare 70 în data de 15 iulie 2017. Şedinţa reprezentanţilor şi tragerea la sorţi – 15.07.2017  la ora 09.00. Deschiderea competiţiilor şi Runda I – 15 iulie 2017 la ora 10.00.

         II. Condiţiile de participare

           Din partea fiecărui Club de Șah mai sus menționate, sunt admişi câte 10 partcipanți în oricare categorie de vârstă. Este binevenită participarea elevilor, studenților, veteranilor, antrenorilor la șah cât și orice amator.

         Competiţiile se vor desfăşura conform sistemului determinat de colegiul de arbitri în dependenţă de numărul de participanţi. Fiecărui jucător i se acordă  la partidă 25 minute.

         Fiecare jucător va veni la Turneu cu tabla de șah și ceas, în caz că nu are să telefoneze din timp admnistrația Clubului de Șah.

            La competiţii vor fi admişi numai şahiştii care vor prezenta legitimiția de șahist sau actul de identitate (buletinul de identitate, sau certificatul de naștere (copii), confirmînd identitatea și domicilierea pe teritoriul unde sunt înregistrate Cluburile de Șah.

           Ofertele  de participare cu indicarea listei sportivilor, anului nașterii, categoriei sportive, cu vizele medicale, urmează să fie prezentate pînă la 15 iulie 2017 prin e-mail ghenadii.rosca@gmail.com sau la Clubul de Șah și Dame din Strășeni (tel.:  069 71 17 64).

         III. Determinarea învingătorilor

Învingătorii competiţiilor  se determină după numărul de puncte acumulate în clasament.

În cazul egalităţii numerelor de puncte, acumulate de doi sau mai mulţi sportivi se aplică criterii în corespundere cu Regulamentul Federației Naționale de Șah, sau se va da întîietate celui mai în vîrstă.

        Participanții se obligă să respecte toate regulile și normele stabilite de către Clubul de Șah și Federația Națională la Șah din RM. Totodată participanții se obligă să respecte cu strictețe condițiile de participare și indicațiile arbitrilor. În caz de neresepctare a regulilor și indicațiilor arbitrilor, participantul va fi eliminat din competiție.

        Învingătorii vor fi premiați de către Federația de Șah din Republica Moldova. Cîștigătorii sunt decoraţi cu diplome şi medalii de gradul respectiv, cât şi cu premii băneşti.

Related posts

Leave a Comment