[:md]Turneul Internațional la Șah ,,Memorialul V. Cebanenco” 2019[:ru]Международный турнир по шахматам «Мемориал В. Чебаненко» 2019[:]


[:md]

Participanți

REGULAMENT

   1. Scopul şi sarcinile:

      Turneul se desfăşoară cu scopul popularizării şahului în Republica Moldova şi consolidării relațiilor de prietenie cu şahiştii din alte țări, și, de asemenea, în memoria talentatului antrenor și pedagog Veaceslav Cebanenco.

   2. Perioada şi locul desfăşurării competiţiilor

Turneul va avea loc în perioada  06 mai (ziua sosirii) – 15 mai 2019  în Clubul de şah (or.Chişinău, str. Sciusev, 111).  Şedinţa tehnică şi tragerea la sorţi – 6 mai ora 19.00 (Clubul de şah).

Deschiderea turneului – 7 mai, ora 16.00 în Hotelul  Jolly Alon (or.Chişinău, str. Maria Cibotari, 37)

Runda 1 – ora 17.00 în Clubul de şah (or.Chişinău, str. Sciusev, 111).

Ceremonia de premiere: 15 mai, ora 18.00

   3. Condiţiile de participare şi sistemul de joc

Competiţiile se vor desfăşura conform sistemului circular în 9 runde. Particiă mari maeştri şi maeştri invitaţi  la propunerea consiliului antrenorilor  Federației de șah din Republica Moldova.

Controlul timpului: 90 de minute pentru 40 de mutări și 30 de minute până la sfârșitul partidei, cu adăugarea a 30 de secunde la mutare, începând cu prima. Propunerea remizei e permisă după 30 de mutări.

   4. Determinarea învingătorilor

Învingătorii competiţiilor (cu excepţia primului loc)  se determină după numărul mai mare de puncte acumulate în clasament. Criterii de departajare: 1.Numărul victoriilor, 2. Întâlnirea directă, 3.  Bergher.  Dacă  primul loc e împărţit de  mai mulți participanți, atunci locurile 1 și 2 se determină în meciul din două partide blitz cu controlul timpului 10 min. + 5 sec. la mutare,  dintre participanții clasați pe locurile 1 și 2 după aplicarea sistemului de coeficienți. În cazul scorului egal se determină în meciul din două partide blitz cu controlul timpului 3 min. + 2 sec. la mutare,  dintre participanții clasați pe locurile 1 și 2 după aplicarea sistemului de coeficienți. În cazul scorului egal se aplică „armaghedonul” cu controlul 5 min. albului , 4 min. negrului. În caz de remiză câștigă negrul.

   5. Programul:

6 mai – ziua sosirii.  Adunarea tehnică și tragerea la sorți  în incinta Clubului de șah  (str. Sciusev, 111),  6 mai la ora 19.00

7 mai – ora 16.00 – ceremonia de deschidere în Hotelul Jolly Alon (or.Chişinău, str. Maria Cibotari, 37)

Runda 1 – 07.05 ora 15.00                          Runda 6 – 12.05   ora 15.00

Runda 2 – 08.05 ora 15.00                         Runda 7 – 13.05   ora 15.00

Runda 3 –09.05 ora 15.00                          Runda 8  – 14.05   ora 15.00

Runda 4 – 10.05 ora 15.00                           Runda 9  – 15.05   ora 11.00

Runda 5 – 11.05 ora 15.00

Ceremonia de premiere – 15 mai la ora 18:00

În data de 12 mai toți participanții dau simultane amatorilor de șah.

   6. Cheltuielile

Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor şi premierea învingătorilor, le suportă Federația de șah din Moldova.  Comitetul organizatoric își rezervă dreptul de a face schimbări în regulament pînă la începutul primei runde.

Comitetul organizatoric

[:ru]


Участники

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении международного турнира

«Мемориал В. Чебаненко» по шахматам

   1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Турнир проводится с целью пропаганды шахмат в Республике Молдова и укрепления дружественных связей с шахматистами других стран, а также в память о талантливом тренере и педагоге Вячеславе Чебаненко.

   2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир состоится в период с 6 мая (день приезда) по 15 мая 2019 года в Шахматном клубе  (г. Кишинев, ул. Щусева,111). Техническое собрание и жеребьевка – 6 мая в 19.00  Открытие турнира   –  7 мая в 16.00 в отеле Jolly Alon  (Кишинев, ул. Марии Чиботарь, 37)
1 тур – в 17.00 в Шахматном клубе (Кишинев, ул. Щусева, 111).
Церемония награждения: 15 мая в 18.00

   3. СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ

Турнир проводится по круговой системе в 9 туров. Состав участников –  приглашенные международные гроссмейстеры и международные мастера по предложению тренерского Совета Федерации шахмат РМ.

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов и 30 минут до конца игры, с добавлением 30 секунд на ход, начиная с первого. Предложение ничьи разрешено после 30 ходов.

   4. КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТ ПРИ РАВЕНСТВЕ ОЧКОВ (за исключением 1-го места): Количество побед;  2. Личная встреча;  3. Коэффициент Бергера

При дележе 1-го места несколькими участниками двое лучших по дополнительным показателям шахматистов играют тай-брейк: две партии с контролем времени 10 минут на партию с добавлением 5 секунд на ход, затем, по необходимости, две партии с контролем времени 3 минуты на партию с добавлением 2 секунд на ход, и наконец — армагеддон (контроль времени: 6 минут белым и 5 минут чёрным без добавления).

   5. ПРОГРАММА

6 мая – день приезда. Регистрация, техническое собрание участников, жеребьевка в помещении Шахматно-Шашечного клуба по адресу ул. Щусева,111, тел. +373 22 237 672 –

6 мая  в 19.00

7 мая – 16.00  – открытие соревнований в отеле Jolly Alon  (Кишинев, ул. Марии Чиботарь, 37)

1 тур – 07.05   17.00                                     6 тур – 12.05   15.00

2 тур – 08.05   15.00                                     7 тур – 13.05   15.00

3 тур – 09.05   15.00                                     8 тур – 14.05   15.00

4 тур – 10.05   15.00                                     9 тур – 15.05   11.00

5 тур – 11.05   15.00

Закрытие соревнования и награждение победителей 15 мая в 18.00

12-го мая все участники дают сеансы одновременной игры любителям шахмат.

   6. РАСХОДЫ

Расходы по организации и проведению турнира, награждению победителей несет Федерация шахмат Республики Молдова.

Оргкомитет оставляет за собой право вносить изменение в настоящее положение до начала первого тура.

ОРГКОМИТЕТ[:]

Related posts

Leave a Comment