Turneul Republican de şah în memoria eroului Eugen Nacu 2017Turneul Republican de şah în memoria eroului Eugen Nacu 2017

Rezultate

REGULAMENT-INVITAŢIE                   

I.                   SCOPUL  

–          Comemorarea eroului Eugen Nacu, căzut în luptă pentru ţară – Republica Moldova.

II.                  OBIECTIVE

–          Educarea patriotismului în rîndurile elevilor, tineretului şi celor vîrstnici.

–          Ridicarea nivelului măiestriei sportive.

–          Propagarea şahului la nivel rural.

–          Ridicarea nivelului pregătirii moral psihologice.

III.             DATA   ŞI   LOCUL    DESFĂŞURĂRII

–          Turneul va avea loc în or.Sîngerei, la data de 22  octombrie 2017, ora 9 00

IV.             CONDIŢII DE PARTICIPARE

La turneu  – participă în baza de invitaţie sportivi cu categoria sportivă mai mare de categoria

I inclusiv;

Taxa de participare 50 lei.,  M/I şi M/M taxa nu plătesc.

Timp de gîndire la partidă -25 minute, şapte runde – sistem elveţian;

Premii – Locul 1-1000 lei;       Rundele 08-10                        Rundele 09-10

Locul 2-800 lei;          I r.    9.00 -10.00                     V r.   15.00-16.00

Locul 3-600 lei;          II r.   10.00-11.00                    VI r.  16.00-17.00

Locul 4-400 lei;          III r.   11.00-12.00                   VII r. 17.00-18.00

Locul 5-300 lei;          IV r.    13.00-14.00

Locul 6-250 lei;          Întrerupere 14.00-15.00

Locul 7-200 lei.

Pentru cel mai longeviv şi ambiţios sportiv din sectorul rural-400 lei

Pentru cel mai bun rezultat-sportiv/sportivă din zona rurală -400 lei.

Ofertele de concurs se prezintă pînă la data de 20.10 .2017  la adresa electronica: scoalasportsg@mail.ru

V.                CHELTUIELILE   FINANCIARE

–          Cheltuielile ce ţin de organizare TURNEULUI -, premii băneşti,diplome   le suportă Consiliul Raional  Sîngerei,Federaţia de Şah a Republicii Moldova şi Primăria Drăgăneşti.

–          Arbitrajul din contul Şcolii de Sport,,D.Atanasov”.

VI.       – COLEGIUL DE ARBITRI

–          Banaru Gheorghe-arbitru principal, Bîrsanu Mihail,Bajereanu Anatol-arbitru, Chiţan Dumitru – arbitru, Cireş Vasile-observator

–          Premierea Învingătorilor ora 18.00

Toate cheltuielile pentru deplasare  vor  fi suportate din contul organizaţiei ce deleghează sportivii.

Adăugător vor fi premii speciale din taxa de participare.

Regulamentul dat prezintă invitaţie oficială de particitare la concursul dat.

Telefon de contact : Directorul Şcoala de Sport ,,D.Atanasov”Bajereanu Anatolie  069207597

Şcoala de Sport ,,D.Atanasov”026222583

Related posts

Leave a Comment