Campionatul deschis al municipiului Chişinău la şah între copii până la 7 ani 2018Campionatul deschis al municipiului Chişinău la şah între copii până la 7 ani 2018

Vă invităm la:

12 – 13 mai  2018

 USPEE „Constantin Stere” (mun. Chişinău, bul. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200 )

Se admit fete şi băieţi pînă la 7 ani (a.n. 2011, 2012).  Ofertele de participare în formă electronică, cu indicarea numelui, prenumelui, anului naşterii se expediază, de către antrenori legitimaţi la Federaţia de Şah a RM, până în data de 10.05.2018 la adresa electronica: sahmoldova@mail.ru. Toate cheltuielile de delegare a sportivilor şi a persoanelor însoţitoare le suportă organizaţiile care deleghează.

Confirmarea participării cu prezentarea copiei  adeverinţei de naştere  în data de    12.05.2018 de  la orele 09.00 pînă la 09.30. Începutul primei runde –  orele 10.00.

Turneul se va desfăşura conform Regulamentului FIDE.  Învingătorii concursului între fete şi între băieţi vor fi premiaţi cu diplome, premii băneşti şi obţin dreptul de a participa în luna iunie la Campionatul Republicii Moldova la şah între copii pînă la 7 ani şi  în perioada 29 iunie – 08 iulie 2018 la Campionatul Europei din or.Cracovia (Polonia)  între copii până  la 7 ani.

Învingătorii se determină după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul întâlnirilor. Criterii de departajare: 1.Victoria directă (sau mica diagramă); 2.Buhgoltz (-1); 3.Bergher; 4.Vârsta mai mică.

Related posts

Leave a Comment