Turneul de şah „Căluţul năzdrăvan” 2018Turneul de şah „Căluţul năzdrăvan” 2018

Vă invită la:

Turneul de şah „Căluţul năzdrăvan”

între copii până la 12 ani  

12 – 13 mai  2018

       USPEE „Constantin Stere” (m. Chişinău, bul. Ștefan cel Mare și Sfînt, 200)

              Se admit fete şi băieţi pînă la 12 ani (a.n. 2006 şi mai mici) care posedă  categoria   a patra la şah.

         Ofertele de participare în formă electronică cu indicarea numelui, prenumelui, anului naşterii se expediază, de către antrenori legitimaţi la Federaţia de Şah a RM, până în data de 10.05.2018 la adresa electronica: academiadesahbologan@mail.ru. Toate cheltuielile de delegare a sportivilor şi a persoanelor însoţitoare le suportă organizaţiile care deleghează.

         Confirmarea participării cu carnetele de legitimare vizate în  2018 în data de  12.05.2018 de  la orele 12.00 pînă la 12.30. Începutul primei runde –  orele 13.00.      

              Turneul se va desfăşura conform Regulamentului FIDE.  Învingătorii concursului vor fi premiaţi cu diplome şi premii băneşti. Ei se determină după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul întâlnirilor. Criterii de departajare: 1.Victoria directă (sau mica diagramă); 2.Bergher;  3.Vârsta mai mică.

Related posts

Leave a Comment