Turneul de şah „Pionul campion” 2018Turneul de şah „Pionul campion” 2018

ASOCIAŢIA TINERILOR ŞAHIŞTI

Vă invită la:

Turneul de şah „Pionul campion”

între copii până la 10 ani  

12 – 13 mai  2018
      USPEE „Constantin Stere” (mun. Chişinău, bul. Ștefan cel Mare și Sfînt 200 )
Se admit fete şi băieţi fără categorie sportivă pînă la 10 ani (a.n. 2008, 2009 şi  2010).  Ofertele de participare în formă electronică cu indicarea numelui, prenumelui, anului naşterii se expediază, de către antrenori legitimaţi la Federaţia de Şah a RM, până în data de 10.05.2018 la adresa electronica: ofertesah@mail.ru. Toate cheltuielile de delegare a sportivilor şi a persoanelor însoţitoare le suportă organizaţiile care deleghează.
Confirmarea participării cu prezentarea copiei  adeverinţei de naştere în data de    12.05.2018 de  la orele 09.00 pînă la 09.30. Începutul primei runde –  orele 10.00.
Turneul se va desfăşura conform Regulamentului FIDE.  Învingătorii concursului vor fi premiaţi cu diplome şi premii băneşti. Ei se determină după numărul maxim de puncte acumulate în cadrul întâlnirilor. Criterii de departajare: 1.Victoria directă (sau mica diagramă); 2.Bergher;  3.Vârsta mai mică.

Related posts

Leave a Comment