Campionatul Republicii Moldova 2016 la şah rapid, tineret în grupele de vîrstă pînă la 16, 18, 20 aniCampionatul Republicii Moldova 2016 la şah rapid, tineret în grupele de vîrstă pînă la 16, 18, 20 ani

*************************************

    U16, U18, U20     

                  

F16, F18, F20

*************************************

REGULAMENTUL

Campionatului Republicii Moldova 2016  la şah rapid,

   tineret în grupele de vîrstă pînă la 16, 18, 20 ani

 

      I. Perioada  şi locul desfăşurării competiţiilor

      Campionatul se va desfăşura în incinta Clubului Republican de Șah și Joc de Dame (str. Șciusev,111)  în perioada 05.03 – 06.03.2016.

     Ofertele de participare  cu indicarea listei sportivilor, anului nașterii, categoriei sportive,  se expediază  pînă la 3 martie 2016 la adresa electronica: ofertesah@mail.ru.

Adunarea tehnică a antrenorilor şi tragerea la sorţi vor avea loc în Clubul Republican de Șah la 5.03.2016 la orele 13.00.  Antrenorii echipelor prezintă  ofertele și legitimațiile sportivilor pînă la orele 13.00. Prima runda – 05.03.2016, ora 14.00.

     II. Condiţiile de participare

Din partea fiecărui raion sunt admişi campionii și campioanele raioanelor și premianții campionatelor municipale la categoria respectivă de vîrstă, care posedă categoria întîia la șah:

15-16 ani (a.n. 2000 și mai mici), 17-18 ani (a.n. 1998-1999), 19-20 ani (a.n. 1996-1997).  La competiţie vor fi admişi doar şahişti legitimaţi la asociațiile sportive afiliate la Federaţia de Șah a R. Moldova și care au plătit viza anuală pentru anul 2016.

        Competiţiile se vor desfăşura în conformitate cu Regulile FIDE, conform sistemului determinat de colegiul de arbitri în dependenţă de numărul de participanţi. Fiecărui jucător i se vor acorda cîte 15 min. la partida + 10 sec pentru fiecare mutare.

      III. Determinarea învingătorilor

Învingătorii competiţiilor  se determină după numărul de puncte acumulate. În cazul egalităţii numărului de puncte acumulate de doi sau mai mulţi sportivi se aplică coeficienţii: Bucholtz trunchiat ( – 1) , Bergher, progresiv.

 IV. Condiţiile administrativ-financiare

Cheltuielile, ce ţin de organizarea competiţiilor, arbitrare şi premierea învingătorilor, le suportă Federația de Șah a Republicii Moldova.

Cheltuielile, legate de delegarea participanţilor (masă, cazare, drum etc.), le suportă organizaţiile care deleghează sportivii.

      V. Condiţii de premiere

Primii trei învingători din fiecare categorie  de vârstă  sânt decoraţi cu diplome şi medalii de gradul respectiv cât şi cu premii băneşti în valoarea următoare: premiile I – câte 500 de lei, premiile II – câte 300 de lei şi premiile  III – câte 200 lei.

Related posts

Leave a Comment