Igor Dodon a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei de Şah a RMИгорь Додон был переизбран на должность председателя Федерации шахмат РМ

23 decembrie, 2015

Astăzi, a avut loc Adunarea de dare de seamă şi alegeri a Federaţiei de Şah a RM, în cadrul căreia Igor Dodon a fost reales în funcţia de preşedinte al Federaţiei de Şah din Republica Moldova pentru al II-lea mandat.

În raportul său de totalizare Igor Dodon a menţionat că în perioada de patru ani, Federaţia a cunoscut o nouă etapă de dezvoltare, prin continuarea tradițiilor frumoase a șahului moldovenesc, dar și modernizarea metodelor de propagare a șahului.

“Pe parcursul acestor ani au fost constituite asociații teritoriale de șah în mai multe raioane: Cahul, Cantemir, Călărași, Căușeni, Cimișlia, Nisporeni, Sîngerei și Strășeni. Pentru propagarea şahului în rîndul copiilor specialiştii Federaţiei au elaborat Curriculumul de şah (optional) pentru instituţiile de învăţămînt primar.  Au fost  create şi dotate cu inventar 143 de  cluburi sportive de şah  în instituţii  de învăţămînt şi case de cultură în diferite localităţi.

În 4 ani numărul jucătorilor cu rating Elo, practic, s-a dublat. La moment avem peste patru sute de jucători în lista ELO, printre care: 9 Mari Maeştri Internaţionali, 13 Maeştri Internaţionali, 14 Maeştri FIDE. Conform numărului şi nivelului de pregătire al şahiştilor pe arena internaţională, astăzi Moldova se clasează pe locul 49 în lume, dintre 171 de ţări”, a menţionat Igor Dodon.

„De asemenea, în perioada de raport a sporit numărul competițiilor naționale şi internaționale cu circa 50%. Sportivii moldoveni au obţinut performanțe la Olimpiadele mondiale, la Campionatul Mondial, Campionatul Europei etc.  Pentru prima dată  reprezentantul țării noastre cucerește o medalie între juniori pînă la 18 ani la Campionatul Europei la șah, care s-a desfășurat în perioada 18-28 octombrie 2014 în or. Batumi (Georgia).

Pe parcursul celor 4 ani au fost organizate anual cîte circa o sută de turnee republicane şi locale, dar unul dintre cele mai importante evenimente şahistice a fost Festivalul Internaţional de şah „V.Cebanenco” , care a avut loc în 2012 şi 2014, la care au participat Mari Maeştri de elită din Moldova, Ucraina, România, Qatar, Georgia, Israel, Letonia şi campioana lumii la Şah în 2001 Zhu Chen. În cadrul acestui eveniment de anvergură Moldova  a fost vizitată de Kirsan Ilyumzhinov preşedintele FIDE, Ali Nihat Yazici, vicepreşedintele Federaţiei Internaţionale de Şah, dl Ion Dobronauţeanu, delegat FIDE din Romania. Festivalul Internaţional de Şah „V. Cebanenco”, organizat de Federaţia  de Şah a Republicii Moldova a avut un larg ecou internaţional”, a mai spus Igor Dodon.

În cadrul Adunării de dare de seamă a fost adoptat un program de activitate pentru anii 2016-2019, unde au fost fixate obiectivele de bază ale Federaţiei de Şah, printre care: crearea a cel puțin 20 de organizații afiliate în anul 2016, iar pînă în 2019 – asociații afiliate de șah și în celelalte raioane; desfășurarea în 2016-2019 în Republica Moldova a unui campionat mondial sau European; desfășurarea în toamna anului 2016 a unui turneu open feminin cu un fond solid de premiere; organizarea în 2016-2017 a cursurilor de instruire pe termen scurt, cu invitarea formatorilor regionali,  legitimaţi la Federația de Şah, în toate unităţile administrative ale Republicii Moldova, cu cadrele didactice care să poată preda această disciplină; desfășurarea începînd cu  2017 a Campionatului RM între amatori, ş.a.

În închere Igor Dodon a menţionat: „Ţin să le mulţumesc tuturor colegilor pentru încrederea manifestată şi pentru aprecierea activităţii mele în calitate de conducător al Federaţiei de Şah în ultimii patru ani. Votul dumneavoastră înseamnă nu doar o apreciere, ci şi o răspundere enormă. Sînt convins că alături de dvs., vom putea continua promovarea şahului în Moldova, să educăm mari maeştri şi campioni. Sarcina noastră, şi, în primul rînd, a mea în calitate de conducător al Federaţiei, este să creăm toate condiţiile necesare, pentru ca Moldova să fie cunoscută în lumea întreagă ca o ţară-şahistă de valoare, ca o ţară în care locuiesc şi se antrenează campioni. Felicitări cu ocazia apropiatelor sărbători de iarnă! Iar şahiştilor noştri le urez doar locuri de frunte în noul an 2016!

Menţionăm că Igor Dodon a fost ales preşedinte al Federaţiei de Şah din RM în unanimitate în anul 2011 în cadrul celei de-a patra Conferinţe a federaţiei de profil.23 декабря 2015 г.

     Сегодня состоялось отчетно-выборное заседание Федерации шахмат РМ, в ходе которого Игорь Додон был переизбран на второй срок на должность председателя Федерации шахмат Республики Молдова.

     В своем отчетном выступлении Игорь Додон отметил, что за прошедшие четыре года федерация прошла через новый этап своего развития, ознаменовавшийся продолжением достойных традиций молдавских шахмат, а также модернизацией методов популяризации шахмат.

     «В течение четырех прошедших лет были созданы территориальные шахматные ассоциации в целом ряде районов страны: Кагульском, Кантемирском, Каларашском, Каушанском, Чимишлийском, Ниспоренском, Сынжерейском и Страшенском. Для популяризации шахмат среди детей специалистами Федерации шахмат была разработана Шахматная учебная программа (факультативно) для начальных учебных учреждений. Были созданы и оснащены необходимым инвентарем 143 спортивных шахматных клуба в учебных учреждениях и домах культуры в различных населенных пунктах. За 4 года численность игроков ELO-рейтинга практически удвоилась. В настоящее время у нас четыреста игроков в списке ELO, среди которых: 9 гроссмейстеров, 13 международных мастеров, 14 мастеров FIDE. По количеству и уровню подготовки шахматистов на международной арене, в настоящее время Молдова занимает 49 место в мире среди 171 страны», – отметил Игорь Додон.  

     «Также, за отчетный период почти на 50% возросло количество республиканских и международных соревнований. Молдавским спортсменам удалось добиться успеха в ходе Олимпийских игр, в мировом и европейском первенствах и т.д. Впервые представитель нашей страны сумел завоевать медаль среди юниоров до 18 лет на Европейском шахматном первенстве, которое прошло в период с 18 по 28 октября 2014 года в г. Батуми (Грузия).

     В течение 4 лет ежегодно проводилось почти по сто соревнований республиканского и местного значения, а также одно из самых важных шахматных мероприятий – Международный шахматный фестиваль им. В. Чебаненко, который был организован в 2012 и 2014 годах. Его участниками стали самые известные гроссмейстеры из Молдовы, Украины, Румынии, Катара, Грузии, Израиля, Латвии, а также чемпионка мира по шахматам 2001 года Жу Чэнь. В рамках этого крупного спортивного события состоялся также визит в Молдове президента ФИДЕ Кирсана Илюмжинова, вице-президента Международной шахматной ассоциации Али Нихата Йазици, а также делегата ФИДЕ из Румынии Иона Добронауцяну. Международный шахматный фестиваль им. В. Чебаненко, организатором которого выступила Федерация шахмат Республики Молдова, широко освещался на мировом уровне», – подчеркнул также Игорь Додон.

 

     В ходе отчетно-выборного собрания была утверждена программа деятельности на 2016-2019 годы, в которой были намечены основные цели и задачи Федерации шахмат, среди которых: открытие как минимум 20 аффилированных организаций в 2016 году, а до 2019 года – открытие аффилированных шахматных ассоциаций и в остальных районах страны; проведение в период с 2016 по 2019 год в Республике Молдова мирового или европейского первенства; проведение осенью 2016 года открытого женского турнира с солидным премиальным фондом; проведение в период с 2016 по 2017 год краткосрочных обучающих курсов с приглашением региональных тренеров, заверенных Федерацией шахмат во всех административных единицах Республики Молдова, с дидактическими кадрами, способными преподавать данный предмет; проведение, начиная с 2017 года, чемпионата РМ среди любителей и т.д.

 

     В заключение Игорь Додон обратился к присутствующим со следующими словами: «Хочу выразить благодарность за оказанное доверие и за оценку деятельности в качестве главы Федерации шахмат за последние несколько лет. Ваш голос – это не только оценка, но и ответственность, которую вы возложили на меня, доверив столь высокую должность. Уверен, вместе с вами, общей командой мы сможем продолжить наш непростой путь по популяризации шахмат, поднятию этого вида спорта на должный уровень в Молдове. Я уверен, что среди нашей талантливой молодёжи растут будущие гроссмейстеры и чемпионы. Наша задача и, в первую очередь, моя, как главы федерации – создать все условия, чтобы о Молдове говорили во всем мире: «Это очень сильная шахматная страна. Здесь живут и тренируются чемпионы!». С наступающими зимними праздниками и желаю только призовых мест нашим шахматистам в следующем, 2016-м году!»

     Отметим, что ФШ РМ является членом Международной шахматной федерации (ФИДЕ) и Европейского шахматного союза (ECU), с которыми сотрудничает в целях реализации задач по развитию шахмат. Молдавская федерация также является членом Национального Олимпийского Комитета (НОК) Республики Молдова. 

Related posts

Leave a Comment