Ziua Mondială a Şahului!Международный день шахмат!

Igor Dodon, preşedintele Federaţiei de Şah a Republicii Moldova a felicitat jucătorii de şah cu prilejul Zilei Internaţionale a Şahului.

„Stimaţi jucători de şah, prieteni, colegi!

Îmi permiteţi din numele Federaţiei de Şah din Republica Moldova să vă felicit cu cea de-a  50-a aniversare a Zilei şahului!

Cu jumătate de secol în urmă, Federaţia Mondială de Şah (FIDE) a declarat ziua de 20 iulie drept Zi Mondială a  Şahului. Sute de milioane de şahişti din întreaga lume sînt felicitaţi de către colegi, prieteni şi rude.

Acest joc intelectual vechi a unit în jurul tablei cu carouri o bună parte a omenirii. Şahul este respectat de secole şi este recunoscut ca cel mai „curat” şi „echitabil” sport, unde nu este loc de minciună şi înşelăciune. Multe personalităţi ale lumii au îndrăgit şahul în primul rînd pentru onestitatea şi generozitatea lui.

Prin intermediul şahului au fost educate generaţii întregi! Şahul a devenit o parte integrantă a culturii spirituale a popoarelor din multe ţări dezvoltate. Astăzi, FIDE realizează un proiect la nivel global, scopul căruia este introducerea şahului ca obiect de studiu în toate ţările lumii!

În acest context, Moldova noastră nu este o excepţie! Şahul joacă un rol important în viaţa noastră, la fel ca şi alte valori spirituale. În luna iunie, Ilie Martînovici din Rezina, a devenit campion al Europei între elevi. Astăzi selecţionata de juniori pleacă în Slovacia la Olimpiada Mondială între juniori. În septembrie selecţionatele de seniori vor participa la Baku la cea de-a 42-a Olimpiadă Mondială de Şah. Le dorim succes şahiştilor noştri!

Aici îmi aduc aminte de cuvintele celui de-al 12-a campion al lumii, ambasadorului FIDE, prietenului şi colegului meu, Anatoli Karpov, care în cadrul unei vizite în Moldova a spus: „vom revigora şahul prin popularizarea lui!”.

Astăzi, împreună, facem tot posibilul ca şahul să ocupe un loc destoinic în societatea noastră. Prin promovarea şahului, încercăm să arătăm oamenilor că avem bunătate în noi şi putem fi înţelegători. Multe întrebări şi probleme pot fi rezolvate la masa tratativelor. Şi acest lucru este actual ca niciodată!

În aceste timpuri dificile, cînd în ţară avem o situaţie social-politică şi economică instabilă, aş vrea să ne dorim nouă tuturor ca să cîştige bunul simţ, deoarece doar oamenii raţionali, care îşi onorează valorile sale spirituale, care îşi cunosc istoria, au viitor! Noi toţi, la fel ca figurile dintr-o partidă de şah, tindem spre un singur scop – să facem viaţa noastră mai bună şi mai frumoasă!

Felicitări, dragi jucători de şah!”

Игорь Додон, председатель Федерации шахмат Республики Молдова поздравил шахматистов с Международным Днем Шахмат.

«Уважаемые шахматисты, друзья, коллеги!

Разрешите мне от имени Федерации шахмат Республики Молдова поздравить вас с 50-й годовщиной дня шахмат!

Полвека назад Всемирная Шахматная Федерация (ФИДЕ) сделала дату 20 июля днем своего профессионального праздника. Сотни миллионов шахматистов по всему миру принимают поздравления от своих коллег, друзей и близких.

Эта древняя интеллектуальная игра объединила за крохотной клетчатой доской большую часть человечества. Шахматы на протяжении столетий пользуются заслуженным уважением и признаны самым „чистым” и „справедливым” видом спорта, где нет места лжи и обману. Многие великие люди мира любили шахматы прежде всего за их честность и благородство.

Посредством шахмат воспитывались целые поколения! Шахматы стали неотъемлемым элементом духовной культуры народов многих развитых стран.

В этом плане наша Молдова не стала исключением. Шахматы играют важную роль в нашей жизни, также как и другие духовные ценности.

Сегодня ФИДЕ реализует проект мирового масштаба, главной целью которого является введение шахматного всеобуча во всех странах мира!

Здесь мне вспоминаются слова 12-го чемпиона мира, посла ФИДЕ, моего друга и коллеги, Анатолия Карпова, который в рамках своего очередного визита в Молдову сказал: „к возрождению шахмат мы придем через их популяризацию!”.

Сегодня мы вместе с вами делаем все возможное, чтобы шахматы заняли достойное место в нашем обществе. Через пропаганду шахмат мы пытаемся показать людям, что в нас есть добро и взаимопонимание. Многие вопросы и задачи можно решить совместно, сев за стол переговоров. И это как нельзя актуально!

В эти сложные и трудные дни, когда в стране нестабильная социально-политическая и экономическая обстановка, хотелось бы пожелать нам всем, чтобы победил здравый смысл. Ведь только у здравомыслящих людей, чтущих свои духовные ценности, знающих свою историю, есть будущее! Мы вместе, как фигуры в шахматной партии, стремимся к одной цели – сделать нашу жизнь лучше и красивее!

С праздником вас, дорогие шахматисты!»

Related posts

Leave a Comment